Nghiệm pháp bàn nghiêng trong chuẩn đoán ngất không rõ nguyên nhân

Nghiệm pháp bàn nghiêng trong chuẩn đoán ngất không rõ nguyên nhân

 Nghiệm pháp bàn nghiêng trong chuẩn đoán ngất không rõ nguyên nhân

BS Phạm Quốc Khánh. BS Nguyễn Thành Nam

Tạp chí TIm Mạch Học 16-1998

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment