NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN INDOMETHACIN PHÂN TÁN KHOANG MIỆNG

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN INDOMETHACIN PHÂN TÁN KHOANG MIỆNG

 NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN INDOMETHACIN PHÂN TÁN KHOANG MIỆNG

Ph¹m Huy Thông*; Nguyễn Văn Bạch*
Đào Văn Đôn*; Nguyễn Thị Thanh Huyền**
TÓM TẮT
Viên  nén  phân  tán  tại  khoang  miệng  hiện  đang  phát  triển  nhanh  trong  các  hệ  giải  phóng thuốc và dần thay thế  cho dạng quy ước. Bào chế  13 công thức của viên nén indothemacin phân tán tại khoang miệng (M1  đến M13) bằng cách sử  dụng 4 tá dược siêu rã khác nhau là crospovidon,  natri  croscarmellose,  L-HPC  và  natri  starch  glycolat  với  tỷ  lệ  5%  bằng  phương pháp xát hạt ướt. Đánh giá tất cả  các công thức theo tiêu chí: thời gian rã, hàm lượng và độhòa tan. Công thức M 10 cho thời gian rã nhanh nhất (44 ± 2 ngày).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment