Nghiên cứu các tổn thương xương ở bệnh nhân đau tuỷ xương (bệnh kahler) (tóm tắt)
Nguyễn Thị Ngọc lan- Đỗ trọng Thuỷ

I. đặt vấn đề
Đa u tuỷ xương (Multiple of Myeloma) hay còn đ-ợc gọi là bệnh Kahler
là một bệnh ung th- hoá hệ thống dòng t-ơng bào với các mức độ biệt hoá khác
nhau. Các tế bào ung th- tạo thành các khối u thâm nhiễm, lan toả vào tuỷ xương
và các cơ quan khác. Các tế bào ác tính này có khả năng bài tiết globulin miễn
dịch, gây nên các triệu chứng của bệnh, đặc biệt là tiêu huỷ xương.
Tuỳ vào thời điểm phát hiện bệnh, mà tổn th-ơng trên x quang xương có
thể là mất chất khoáng đơn thuần, tiêu xương biệt lập hoặc lan toả. Trong đa u
tuỷ xương, tổn th-ơng xương th-ờng biểu hiện sớm (70 đến 90,5% số bệnh
nhân) [2][10][11], dễ bị chẩn đoán nhầm. Khi được chẩn đoán xác định th-ờng
đV có nhiều biến chứng như gãy xương, suy thận… Do đó, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu nhằm mục đích sau:
– Mô tả các tổn th-ơng xương về lâm sàng và X quang của bệnh đa u
tuỷ xương.
– Phát hiện các triệu chứng có thể gợi ý chẩn đoán sớm.

Mã tài liệu : La.2018.00019 – Mức phí : 10.000 vnđ

Thanh Toán : Ví điện tử MOMO 0932716617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *