NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG BƠM HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG BƠM HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG BƠM HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ QUY TRÌNH XỬ LÝ MÔ BẰNG TAY TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN
Nghiêm Chí Cương1, Hà Hải Bằng1, Phạm Thị Vân1,
Nguyễn Văn Tú1, Lê Phương Oanh1, Tạ Thị Thương1,
Hoàng Thị Luân2, Phạm Thị Ngọc Mai2, Nông Hải Anh3

Đặt vấn đề: Xử lý mô là quá trình khởi đầu vô cùng quan trọng quyết định tới chất lượng tiêu bản mô bệnh học tuy nhiên có thời gian rất dài. Nhiều khoa Giải phẫu bệnh các bệnh viện tuyến cơ sở chưa có điều kiện trang bị máy xử lý mô tự động do chi phí thiết bị này khá lớn; một số bệnh viện được trang bị máy xử lý mô tự động nhưng mẫu bệnh phẩm ít hơn công suất máy nên tiêu hao rất nhiều hóa chất. Khi đó quá trình xử lý mô sẽ được thực hiện theo phương pháp xử lý mô bằng tay. Quy trình này phải tiến hành thủ
công, thời gian xử lý kéo dài và rất độc hại cho người thực hiện do phải tiếp xúc trực tiếp với formol, xylen. Để khắc phục một phần những nhược điểm này chúng tôi tiến hành nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy bơm hóa chất tự động hỗ trợ quá trình xử lý mô thủ công.
Mục tiêu: Chế tạo và đánh giá kết quả thử nghiệm hệ thống bơm hóa chất tự động hỗ trợ quy trình xử lý mô bằng tay Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thực nghiệm
Kết quả: Hệ thống vận hành an toàn và tự động bơm formol, nước, cồn và xylen vào – ra khỏi bể ngâm bệnh phẩm. Quy trình xử lý mô bằng tay thường quy được tự động thực hiện liên tục bắt đầu từ bước cố định formol đến hết xylen III. Trong quy trình thử nghiệm, hóa chất được trộn đều bằng bơm khuấy và bộ phận gia nhiệt giữ ổn định nhiệt độ hóa chất, thời gian xử lý mô mẫu bệnh phẩm dày 3 – 8 mm giảm được 38 tiếng so với quy trình chuẩn. 100% các mẫu bệnh phẩm thử nghiệm đều đạt yêu cầu chẩn đoán khi đánh giá trên tiêu bản nhuộm Hematoxylin.

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG BƠM HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG

Leave a Comment