Nhu cầu của người nhiễm HIV/AIDS và ứng xử của cộng đồng đối với HIV/ AIDS tại hai xã Yên Ninh và Hợp Thành tỉnh Thái Nguyên

Nhu cầu của người nhiễm HIV/AIDS và ứng xử của cộng đồng đối với HIV/ AIDS tại hai xã Yên Ninh và Hợp Thành tỉnh Thái Nguyên Tóm tắt chung Nghiên cứu này là một trong những hoạt động của dự án hợp tác giữa Đại Học Y Hà Nội và TTYTH Phú Lương do […]

Read More

Nghiên cứu đặc điểm chuyển hoá glucose hổng cầu, khả năng chống oxy hoá ở người nhiễm chì, bệnh nhân tan máu và máu bảo quản

Nghiên cứu đặc điểm chuyển hoá glucose hổng cầu, khả năng chống oxy hoá ở người nhiễm chì, bệnh nhân tan máu và máu bảo quản MỤC LỤC Phần A: Tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài Tóm tắt kết quả của đề tài. Đánh giá việc thực hiện đề tài, đối […]

Read More

Nghiên cứu vai trò của các tổ chức của người khuyết tật nhằm phát triển chương trình phục hổi chức năng dựa vào cộng đổng ở hà nội và tỉnh quảng trị

Nghiên cứu vai trò của các tổ chức của người khuyết tật nhằm phát triển chương trình phục hổi chức năng dựa vào cộng đổng ở hà nội và tỉnh quảng trị Các kết quả nổi bật của đề tài: ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI Lần đầu tiên ở Việt Nam, một nghiên cứu […]

Read More

Nghiên cứu tác dụng của polyphenol chè xanh việt nam đến chuyên hoá lipid và trạng thái chống oxy hoá trong máu chuột cống trắng gây đái đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng của polyphenol chè xanh việt nam đến chuyên hoá lipid và trạng thái chống oxy hoá trong máu chuột cống trắng gây đái đường thực nghiệm PHẦN A TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ Nổi BẬT CỦA ĐỂ TÀI a- Đóng góp mới của đề tài Đái tháo đường (ĐTĐ) là một […]

Read More

Đối chiếu lâm sàng và hình thái học vi the của một số bệnh lý cầu thận nguyên phát mạn tính ở người trưởng thành

Đối chiếu lâm sàng và hình thái học vi the của một số bệnh lý cầu thận nguyên phát mạn tính ở người trưởng thành Đặt vấn đề Những năm gần đây nhờ sự tiên bô rất đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe và áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán sớm, […]

Read More