Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh trường trung học cơ sở tại TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh trường trung học cơ sở tại TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2017/ Lê Thị Thu Hằng. LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Chu Văn Thăng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN………………………………………………………………… 3 1.1. Các khái […]

Read More

Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh tại hai trường trung học cơ sở huyện khoái châu tình hưng yên năm học 2015 – 2016

Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh tại hai trường trung học cơ sở huyện khoái châu tình hưng yên năm học 2015 – 2016.Sự phát triển của trẻ vị thành niên (VTN) luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đây là nhóm có […]

Read More

NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC SINH BẰNG THANG SDQ TẠI HAI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI NĂM HỌC 2015-2016

NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC SINH BẰNG THANG SDQ TẠI HAI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI NĂM HỌC 2015-2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC: VŨ THỊ HĂNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS. CHU VĂN THĂNG MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………1 Chƣơng 1: T ỔNG QUAN TÀI […]

Read More

Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh một số trường trung học cơ sở tỉnh bình định năm 2015

Thực trạng sức khỏe tâm thần học sinh một số trường trung học cơ sở tỉnh bình định năm 2015/ Trần Thị Giang. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA: 2010 – 2016 Người hướng dẫn khoa học:TS. Lê Thị Hoàn MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………… 1 Chƣơng 1:T ỔNG QUAN TÀI LIỆU […]

Read More

Tổ Chức Kế Toán Tại Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương

Tổ Chức Kế Toán Tại Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Con người chính là nhân tố quan trọng và then chốt nhất quyết định đến sự phát triển của xã hội và đất nước. Phát huy được nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thành công trong […]

Read More

Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Người Có Công Với Cách Mạng Tại Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh​

Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Người Có Công Với Cách Mạng Tại Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh​ Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam liên tục phải đối mặt với chiến tranh. Mỗi cuộc chiến qua đi để lại những hậu quả nặng nề […]

Read More