Hiệu quả di xa toàn bộ hàm răng bằng mini vít: Nghiên cứu tổng quan hệ thống

Luận văn thạc sĩ Hiệu quả di xa toàn bộ hàm răng bằng mini vít: Nghiên cứu tổng quan hệ thống Title:  Hiệu quả di xa toàn bộ hàm răng bằng mini vít: Nghiên cứu tổng quan hệ thống Authors:  Nguyễn, Thị Mai Hương Advisor:  Nguyễn, Thị Thu PhươngQuách, Thị Thúy Lan Keywords:  di xa;toàn … Read more

Phẫu thuật can thiệp vỏ xương hỗ trợ dịch chuyển răng trong điều trị nắn chỉnh răng: Tổng quan hệ thống

Luận văn thạc sĩ Phẫu thuật can thiệp vỏ xương hỗ trợ dịch chuyển răng trong điều trị nắn chỉnh răng: Tổng quan hệ thống Title:  Phẫu thuật can thiệp vỏ xương hỗ trợ dịch chuyển răng trong điều trị nắn chỉnh răng: Tổng quan hệ thống Authors:  Vũ Thị Bích, Nguyệt Advisor:  PGS.TS Nguyễn … Read more

Tổng quan hệ thống: Ảnh hưởng nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất ở bộ răng hỗn hợp.

Luận văn thạc sĩ Tổng quan hệ thống: Ảnh hưởng nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất ở bộ răng hỗn hợp. Title:  Tổng quan hệ thống: Ảnh hưởng nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất ở bộ răng hỗn hợp. Authors:  Lưu, Minh Quang Advisor:  Võ, Trương Như NgọcNguyễn, Thanh Huyền Keywords:  … Read more

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THANG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM TẠI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THANG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM TẠI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021 Title:  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THANG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM TẠI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH … Read more

Đặc điểm một số xét nghiệm cầm – đông máu của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ tuổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Luận văn thạc sĩ Đặc điểm một số xét nghiệm cầm – đông máu của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ tuổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Title:  Đặc điểm một số xét nghiệm cầm – đông máu của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trẻ tuổi tại Bệnh … Read more

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN

Luận văn thạc sĩ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN Title:  ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN MỘT SỐ BỆNH DI TRUYỀN Authors:  Phan, Ngọc Phú Quý Advisor:  Giang, HoaLương, Thị Lan … Read more