Kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân ĐTĐ tại Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương

Kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân Đái tháo đường tại Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương.Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh rối loạn chuyển hóa Glucid thƣờng gặp. Bệnh đƣợc xem là “đại dịch” ở các nƣớc đang phát triển; và là nguyên nhân gây tử […]

Read More

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại Bênh viện Việt Đức giai đoạn 1998-2005

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật nội soi các u tuyến thượng thận lành tính tại Bênh viện Việt Đức giai đoạn 1998-2005 Tuyến thượng thận (TTT) là tuyến nôi tiết, nằm sâu sau phúc mạc, nó có vai trò quan trọng đối với hoạt đông sống của cơ thể. Hormon của […]

Read More

Nghiên cứu đặc điểm, lâm sàng, phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh sốt mò (scrub typhus)

Nghiên cứu đặc điểm, lâm sàng, phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh sốt mò (scrub typhus) Sốt mò (scrub typhus) là một bênh truyền nhiễm cấp tính do Orientia tsutsugamushi (trước kia gọi là Rickettsia orientalis hoặc R.tsutsugamushi) gây nên. Bênh lưu hành ở Châu Á – Thái Bình Dương, trên một vùng […]

Read More

Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Bassa đến cấu trúc hình thái một số tạng chuột cống trắng

Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Bassa đến cấu trúc hình thái một số tạng chuột cống trắng Thuốc bảo vê thực vật (TBVTV- pesticide) ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nước ta là nước nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm rất thuận lợi […]

Read More

Nghiên cứu đặc điẻm bệnh lý và phán thuật mở ống tụy lấy sỏi kèm nối tụy-ruột trong bệnh sỏi tụy

Nghiên cứu đặc điẻm bệnh lý và phán thuật mở ống tụy lấy sỏi kèm nối tụy-ruột trong bệnh sỏi tụy Viêm tụy mạn là một bộnh lý khá phổ biến ờ các nước phái triển, song cũng không phải là hiếm gặp ở các nước đang phát triển. Quá Irình viêm tuỵ mạn thường […]

Read More

Đánh giá tác dụng phục hổi thương tổn hệ miễn dịch sau chiêu xạ của “đông trùng hạ thảo nấm – sâu chit (brihaspa atrostigmella moore 1868)” giai đoạn thực nghiệm

Đánh giá tác dụng phục hổi thương tổn hệ miễn dịch sau chiêu xạ của “đông trùng hạ thảo nấm – sâu chit (brihaspa atrostigmella moore 1868)” giai đoạn thực nghiệm Suy giảm miễn dịch là tình trạng hê thống miễn dịch của cơ thể hoạt đông yếu, không đáp ứng yêu cầu khi cần […]

Read More