Nghiên cứu dịch tễ học động kinh và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc quản lý, điều trị bệnh nhân tại tp. hà nội

Nghiên cứu dịch tễ học động kinh và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện việc quản lý, điều trị bệnh nhân tại tp. hà nội Đặt vấn đề Động kinh là loại bệnh lý mạn tính chiếm tỷ lệ cao trong bệnh lý thần kinh (khoảng một phần t- trong tổng số […]

Read More