Nghiên cứu đặc điểm chuyển hoá glucose hổng cầu, khả năng chống oxy hoá ở người nhiễm chì, bệnh nhân tan máu và máu bảo quản

MỤC LỤC

Phần A: Tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài

 1. Tóm tắt kết quả của đề tài.
 2. Đánh giá việc thực hiện đề tài, đối chiếu với đề cương được duyệt.
 3. Các ý kiến đề xuất.

Phần B: Nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu

Đặt vấn đề………………………………………………… 1

Chương 1: Tổng quan………………………………… 4

 • Hồng cầu, chuyển hóa glucosse và chống oxy hóa trong hồng cầu………………………………. 4
 • Chì và sự tác động của chì trên cơ thể con người……………………………………………………… 13
 • Thiếu máu tan máu………………………….. 18
 • Máu bảo quản…………………………………… 22

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………. 31

 • Đối tượng và chất liệu nghiên cứu 31
 • Trang thiết bị và hóa chất 32
 • Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu 33
 • Nghiên cứu hình ảnh hồng cầu 39
 • Xử lý kết quả nghiên cứu 39

Chương 3: Kết quả nghiên cứu………………….. 40

 • Kết quả nghiên cứu phần 1…………………. 40
 • Kết quả nghiên cứu phần 2…………………. 42
 • Kết quả nghiên cứu phần 3…………………. 46

Chương 4: Bàn luận…………………………………. 65

 • Bàn luận về kết quả nghiên cứu trên những trường hợp nhiễm chì máu….

……………………………………………………….          65

 • Bàn luận về kết quả nghiên cứu trên các trường hợp thiếu máu tan máu…

……………………………………… ……………………………………. 68

 • Bàn luận về các kết quả nghiên cứu trên máu bảo quản 73

Kết luận………………………………………………….. 85

PHẦN A

Tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài.

 1. Tóm tắt kết quả của đề tài:

Đề tài được tiến hành trong 3 phần khác nhau.

Phẩn 1: Nghiên cứu trên những trường hợp nhiễm chì máu.

Nghiên cứu tiến hành trên 58 công nhân tiếp xúc trực tiếp với xăng chì ở Tổng kho xăng Đức Giang, có thời gian tiếp xúc từ 10-30 năm. Qua định

lượng nồng độ chì chúng tôi thu được kết quả nồng độ chì máu từ 8 ỊJLg%-

121,2pg%,

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên các nhóm với các thông số:

Các thông số về huyết học được nghiên cứu như SLHC, nồng độ Hb và Hct cho thấy có sự giảm SLHC phụ thuộc vào nồng độ chì máu và thấy có mối tương quan nghịch biến giữa nồng độ chì máu với SLHC. Điều này cũng phù hợp với lâm sàng ở những người nồng độ máu cao thì thiếu máu và xạm da. Đồng thời ở những người nồng độ chì máu cao có sự giảm nhẹ nồng độ Hb và Hct. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy trong hồng cầu non, trong tủy xương, chì ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp Hb. Chì ức chế các enzym sinh tổng hợp Hem và làm tăng sinh gốc tự do, chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhóm thông số thứ hai là xác định hoạt độ các enzym chống oxy hóa trong hồng cầu và kết quả cho thấy: có sự giảm hoạt độ các enzym chống oxy hóa của hồng cầu (GPx,GR). Chúng tôi thấy có tương quan nghịch giữa hoạt độ GPx,GR hồng cầu với nồng độ chì máu. Chúng tôi cũng tiến hành xác định TAS của huyết thanh ở các nhóm nghiên cứu trên thấy có sự giảm nhẹ TAS huyết thanh ở nhóm có nồng độ chì máu cao.

Các kết quả nghiên cứu cùa các tác giả khác về ảnh hưởng của chì đến hệ thống tạo huyết cho thấy chì làm giảm các yếu tố cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu; chì tác động lên quá trình sinh ra gốc tự do và tác động lên màng hồng cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy có ảnh hưởng của nồng độ chì máu lên nồng độ MDA huyết thanh, chì có hiệp đồng tác dụng độc khi cơ thể uống rượu và hút thuốc lá.

Qua kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng nồng độ chì máu ảnh hưởng đến khả năng chống oxy hóa của hồng cầu. Qua nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng cần phải thải chì trong máu những người có

nồng độ chì máu trên 20 pg% và cần phải cho thêm các chất chống oxy hóa trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân thâm nhiễm chì. Để hạn chế tác dụng độc của chì chúng tôi thấy cần khuyến cáo những người nhiễm chì không nên uống rượu bia và hút thuốc lá vì có tác dụng hiệp đồng tăng độc tính của chì.

Trên thực tế, qua nghiên cứu của chúng tôi các công nhân tiếp xúc với xăng chì ở tổng kho xăng Đức Giang khi định lượng nồng độ chì máu nếu có nồng độ chì máu cao đều được đi thải chì. Chúng tôi tiến hành định lượng chì máu lại ở những người đã được thải chì sau 1 năm không còn trường hợp nào

có nồng độ chì máu trên 40p g%.

Mã tài liệu : La.2018.00047 – Mức phí : 50.000 vnđ

Thanh Toán : Ví điện tử MOMO 0932716617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *