Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thai chết trong tử cung và phương pháp xử trí tại Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình trong 5 năm (2006 – 2010)

Thai chết trong tử cung là một sản bệnh nguy hiểm còn gặp với tỷ lệ khá lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bệnh lý này có thể xẩy ra ở bất kỳ thai phụ nào và bất kỳ thời điểm nào của quá trình mang thai. Hậu quả của thai chết trong tử cung là một chấn thương tâm lý lớn cho người mẹ cũng như của gia đình, họ mất đi người con mà họ ngày đêm mong đợi, yêu thương, hy vọng.

Mặt khác thai chết trong tử cung còn có thể gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng tới sức khoẻ và tính mạng người mẹ. Ngày nay, với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, nhất là y sinh học phân tử, di truyền học, chẩn đoán trước sinh một số nguyên nhân của thai chết trong tử cung cũng đã được sáng tỏ nhưng vẫn  còn tỷ lệ lớn thai chết trong tử cung chưa rõ nguyên nhân [6], [9].

Việc ứng dụng siêu âm và xét nghiệm đã giúp người thầy thuốc chẩn đoán nhanh, chính xác và tiên lượng tốt tình trạng bệnh lý này [11]. Các phương pháp xử trí, điều trị thai chết trong tử cung cũng được cải tiến, thay đổi qua các thời kỳ với mục đích làm giảm tối đa các tai biến cho người mẹ [1], [13], [19].

Theo thống kờ số bệnh nhân thai chết trong tử cung (TCTTC) vào Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương để điều trị ngày một tăng lên:

Năm 1982 – 1984 có 204 bệnh nhân thai chết trong tử cung vào điều trị [36].

Năm 1994 – 1995 có 667 bệnh nhân thai chết trong tử cung vào điều trị [19].

Năm1996-1997 có 736 bệnh nhân thai chết trong tử cung vào điều trị [35].

Những năm gần đây số lượng bệnh nhân thai chết trong tử cung vào điều trị tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương tăng lên rất nhanh:

Năm 1999 – 2000 có 1202 bệnh nhân thai chết trong tử cung vào điều trị tăng gần 6 lần so với 15 năm trước [24].

Xuất phát từ thực tế ngày càng nhiều trường hợp thai chết trong tử cung vào điều trị. Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đã có một số nghiên cứu mới và đã áp dụng rất thành công trong chẩn đoán, điều trị thai chết trong tử cung. Nhưng những nghiên cứu một cách có hệ thống bệnh lý thai chết trong tử cung còn hiếm và luôn là vấn đề thời sự. Vì vậy tôi tiến hành đề tài:

   “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thai chết trong tử cung và phương pháp xử trí tại Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình trong 5 năm  (2006 – 2010) nhằm 2 mục tiêu:

  1. Mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thai chờ́t trong tcung.
  2. Nhận xét phương pháp xử trí thai chết trong tử cung tại Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình trong 5 năm (2006 2010).

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.. 3

1.1. Quan niệm về thai chết trong tử cung. 3

1.2. Sơ lược lịch sử thai chết trong tử cung. 3

1.3. Tỷ lệ thai chết trong tử cung. 5

1.4. Tìm hiểu các yếu tố liên quan tới TCCTC.. 6

1.4.1. Sơ lược sự thụ tinh, làm tổ và các giai đoạn phát triển phôi thai trong tử cung  6

1.4.2. Các yếu tố liên quan tới thai chết trong tử cung. 7

1.5. Đặc điểm giải phẫu bệnh thai chết trong tử cung. 14

1.6. Các triệu chứng chẩn đoán thai chết trong tử cung. 15

1.6.1. TCTTC dưới 22 tuần. 15

1.6.2. TCTTC trên 22 tuần. 16

1.7. Tiến triển và biến chứng. 17

1.7.1. Tiến triển. 17

1.7.2. Biến chứng. 18

1.8. Các phương pháp xử lý Thai chết trong tử cung. 22

1.8.1. Nong cổ  tử cung, gắp nạo thai 22

1.8.2. Gây chuyển dạ. 22

1.8.3. Mổ lấy thai 26

1.8.4. Tại nghiên cứu này cho thấy Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình đã sử dụng phương pháp xử trí thai chết trong tử cung theo phương pháp xử trí thai chờ́t trong tử cung của Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương. 26

1.9. Điều trị biến chứng. 26

1.9.1. Điều trị rối loạn đông máu 26

1.9.2. Điều trị nhiễm khuẩn. 27

1.9.3. Điều trị thủng tử cung. 27

1.9.4. Điều trị vỡ tử cung. 27

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 28

2.1. Đối tượng nghiên cứu. 28

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn. 28

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 28

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 28

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu. 28

2.2.2. Cỡ mẫu. 28

2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu. 28

2.3.1. Lấy thông tin. 28

2.3.2. Các biến số nghiên cứu. 28

2.3.3. Các tiêu chuẩn liên quan đến nghiên cứu. 31

2.4. Xử lý số liệu. 33

2.5. Đạo đức y học. 33

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 34

3.1. Các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TCTTC.. 34

3.2. Xử trí thai chết trong tử cung. 46

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN.. 52

4.1. Bàn luận các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TCTTC trong 5 năm 2006 – 2010  52

4.1.1. Phân tích tỷ lệ thai chết trong tử cung. 52

4.1.2. Phân tích tuổi thai phụ thai chết trong tử cung. 53

4.1.3. Phân tích nghề nghiệp thai phụ TCTTC. 54

4.1.4. Phân tích tiền sử của thai phụ TCTTC. 55

4.1.5. Phân tích triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trong chẩn đoán thai chết trong tử cung. 60

4.1.6. Phân tích bệnh lý của thai TCTTC.. 62

4.1.7. Phân tích bệnh lý phần phụ của thai trong TCTTC. 63

4.1.8. Phân tích tuổi thai trong thai chết trong tử cung. 63

4.1.9. Phân tích hình thái giải phẫu bệnh TCTTC.. 63

4.2. Bàn luận phương pháp xử trí và biến chứng Thai chết trong tử cung  tại Bệnh viện phụ sản Thái Bình theo kết quả nghiên cứu. 64

4.2.1. Phân tích thái độ xử trí TCTTC tại Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình. 64

4.2.2. Phân tích các phương pháp xử trí TCTTC.. 64

4.2.3. Phân tích kết quả gây chuyển dạ thai chết trong tử cung theo hai phương pháp Oxytocin và Misoprostol 66

4.2.4. Phân tích thời gian thai ra theo hai phương pháp Oxytocin và Misoprostol 67

4.2.5. Phân tích các thủ thuật sản khoa phối hợp. 67

4.2.6. Phân tích các tai biến biến chứng xảy ra với thai phụ thai chết trong tử cung  68

4.2.7. Phân tích số ngày điều trị 69

KẾT LUẬN.. 71

KIẾN NGHỊ 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *