Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân nhồi máu não cấp trên lều tiểu não có thông khí cơ học

Tác giả:

 Trần Thị Oanh

Chuyên ngành:

  / Khoa học sức khoẻ / Y học

Nguồn phát hành:

 Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Sơ lược:

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án:  “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân nhồi máu não cấp trên lều tiểu não có thông khí cơ học
Chuyên ngành: Thần kinh học
Mã số: 62720147
Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ OANH
Họ và tên người hướng dẫn:
1.GS. TS. Nguyễn Văn Thông
2.TS. Nguyễn Hồng Quân
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và mang tính thời sự, góp phần cho thấy được một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh học của bệnh nhân nhồi máu não cấp trên lều tiểu não có thông khí cơ học. Các yếu tố liên quan đến thông khí cơ học được ghi nhận trong kết quả nghiên cứu có thể được xem xét cho chỉ định thông khí cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não nặng trên lều tiểu não.
2. Xác định một số yếu tố tiên lượng tử vong và một số yếu tố liên quan tiên lượng tình trạng chức năng tốt mRS 0-3 ở thời điểm 1 năm. Từ đó sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng tiên lượng và ra chỉ định can thiệp điều trị kịp thời.

Liên Hệ: 0932716617 (zalo) – https://www.facebook.com/HMU.EDU/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *