NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LO ÂU Ở BỆNH NHÂN ĐAU MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỘ MÔN THẦN KINH, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LO ÂU Ở BỆNH NHÂN ĐAU MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỘ MÔN THẦN KINH, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LO ÂU Ở BỆNH NHÂN ĐAU MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỘ MÔN THẦN KINH, BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Đặng Thành Chung1, Nguyễn Đức Thuận2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nhận xét mối liên quan giữa rối loạn lo âu (RLLA) và đau mạn tính. Đối tượng và phương pháp: 246 bệnh nhân (BN) điều trị nội trú tại Bộ môn Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9/2018 – 4/2019 có biểu hiện đau mạn tính (thời gian đau kéo dài 3 tháng tính đến thời điểm tuyển chọn nghiên cứu). Đặc điểm đau được đánh giá theo vị trí, tính chất, mức độ. RLLA được chẩn đoán và tính theo thang điểm DASS 21. Kết quả: Trong tổng số 1.470 BN được khám tuyển, 500 BN có đau. Trong đó, BN đau mạn tính chiếm 49,2% (246/500 BN).
Đánh giá về mức độ lo âu, 97,1% BN (68/70 BN) ở mức độ nhẹ và vừa, chỉ 1 BN ở mức độ nặng và rất nặng. BN có thời gian đau kéo dài > 1 năm; BN là nữ; ≥ 60 tuổi có mức độ đau vừa và nặng thì mức độ RLLA nặng hơn (p < 0,05). Kết luận: BN nữ, có thời gian đau kéo dài; tuổi cao kèm theo đau vừa và nặng thì mức độ RLLA nặng hơn (p < 0,05).

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Đau Quốc tế (International Association for the Study of Pain – IASP) (1994): “Đau là một cảm giác khó chịu và là sự chịu đựng về cảm xúc, chủ yếu kèm theo tổn thương tổ chức hoặc được mô tả như một tổn thương tổ chức, hoặc cả hai”. Đau là một triệu chứng phổ biến trên lâm sàng cũng như trong cộng đồng, đang dần trở thành một yếu tố tác động lên gánh nặng kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia [1, 2]. RLLA là một loại rối loạn cảm xúc với tỷ lệ gặp ngày càng cao, đặc biệt ở những BN có bệnh lý mạn tính bao gồm đau mạn tính [3, 4, 5, 6]. Từ nhiều năm nay, Bộ môn Thần kinh (gồm Khoa Thần kinh và Khoa Đột quỵ), Bệnh viện Quân y 103 là nơi thu dung, điều trị, kiểm soát chứng đau ở nhiều bệnh lý khác nhau đạt kết quả tốt.
Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu về mối liên quan giữa đau mạn tính với RLLA. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài này nhằm: Tìm hiểu mối liên quan giữa RLLA với đau mạn tính ở BN điều trị tại Bộ môn Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103.

https://thuvieny.com/nghien-cuu-dac-diem-roi-loan-lo-au-o-benh-nhan-dau-man-tinh-dieu-tri-noi-tru-tai-bo-mon-than-kinh/

Leave a Comment