NGHIÊN CứU đánh giá MộT Số ĐặC ĐIểM, hiệu quả CủA hai phác đồ kích thích Buồng trứng ở những bệnh nhân

NGHIÊN CứU đánh giá MộT Số ĐặC ĐIểM, hiệu quả CủA hai phác đồ kích thích Buồng trứng ở những bệnh nhân

NGHIÊN CứU đánh giá MộT Số ĐặC ĐIểM, hiệu quả CủA hai phác đồ kích thích Buồng trứng ở những bệnh nhân đáp ứng kém Tại bệnh viện phụ sản trung ương từ 2009 – 12/2011

RADSAPHO BUA SAYKHAM
NGUYỄN VIẾT TIẾN
ĐẶT VẤN ĐỂ
Vô sinh là nguyên nhân gây tan vỡ hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng. Điều trị vô sinh ngoài ý nghĩa để duy  trì  nòi  giống  còn  là  một  vấn  đề  mang  ý nghĩa nhân  đạo  và  khoa  học.  ở Việt  Nam,  điều  trị  vô sinh được xem là một nội dung quan trọng trong chiến lược dân số (2001 – 2011).
Thế giới sinh vật nói chung  và loài người nói riêng duy trì và phát triển được nòi giống từ thế hệ này sang thế hệ khác là nhờ có sự sinh sản. Sự hình thành một cá thể mới được bắt đầu bằng hiện tượng thụ tinh giữa tinh trùng và noãn. Tinh trùng được sinh ra từ các ống sinh tinh trong tinh hoàn. Trong thời gian di chuyển từ các  ống  sinh  tinh  đến  mào  tinh,  ống  dẫn  tinh  và  túi tinh,  tinh  trùng  dần  dần  trưởng  thành  để  đảm  bảo chức năng thụ tinh với noãn sau khi vào đường sinh dục của người phụ nữ.
Nếu có phương hướng làm tăng nhạy cảm buồng trứng  bằng  cách  làm  tăng  thụ  thể  FSH  của  buồng trứng  thì  sẽ  làm  tăng  được  tác  dụng  của  các thuốc kích thích nói trên và đỡ tốn kém, đỡ nguy hiểm.Hiện  nay  có  nhiều  phác  đồ  KTPN  được  sử  dụng trong  TTTON  do  đó  việc  tìm  hiểu  hiệu  quả  và  tác dụng không mong muốn ở bệnh nhân có buồng trứng đáp ứng kém với các phác đồ KTPN khác nhau góp phần  quan  trọng  trong  việc  đưa  ra  phác  đồ  điều  trị hiệu  quả  nhất  nhằm  tăng  tỷ  lệ  thành  công  và  giảm các đáp ứng bất thường của buồng trứng trong KTPN, chính  vì  những  lý  do  đó  chúng  tôi  tiến  hành  nghiên cứu đề tài:  “Đánh giá  hiệu quả hai phác đồ kích thích buồng  trứng  ở  những  bệnh  nhân  đáp  ứng  kém  tại Bệnh  viện  Phụ  sản  Trung  ương  từ  2009  –  12/2011“nhằm các mục tiêu: 
1.  Mô  tả  đặc  điểm  của  nhóm  bệnh  nhân  có buồng trứng đáp ứng kém  với kích thích phóng noãn tại  Trung  tâm  hỗ  trợ  sinh  sản  Bệnh  viện  Phụ  sản Trung ương.
2.  Đánh  giá  kết  quả  và  xác  định  tỷ  lệ  noãn  thụ tinh,  tỷ  lệ  có  thai,  tác  dụng  không  mong  muốn  của từng  phác  đồ  KTPN  với  bệnh  nhân  có buồng  trứng đáp ứng kém với KTBT

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment