Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm

Title:  Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm
Authors:  Trần, Đăng Trung
Advisor:  Nguyễn, Thị Thu Hà
Phạm, Thị Vân Anh
Keywords:  trĩ;thực nghiệm
Issue Date:  2022
Abstract:  Nghiên cứu độc tính và tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm với 2 mục tiêu: 1) Đánh giá độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang trĩ số 01 trên thực nghiệm. 2) Đánh giá tác dụng điều trị của viên nang trĩ số 01 trên mô hình gây trĩ thực nghiệm bằng hỗn hợp dầu croton.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn thạc sĩ

Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment