NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG CỨU SỐNG CỦA TỶ SỐ ĐỘ PHÂN BỐ HỒNG CẦU VÀ SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG CỨU SỐNG CỦA TỶ SỐ ĐỘ PHÂN BỐ HỒNG CẦU VÀ SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG CỨU SỐNG CỦA TỶ SỐ ĐỘ PHÂN BỐ HỒNG CẦU VÀ SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG
Nguyễn Như Lâm1, Ngô Tuấn Hưng1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá giá trị tiên lượng của độ phân bố hồng cầu, số lượng tiểu cầu và tỷ số của hai chỉ số này (ratio of platelets and red blood cells – RPR) đối với tử vong của bệnh nhân (BN) bỏng nặng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 132 bệnh nhân (BN) bỏng người lớn nhập viện trong vòng 72 giờ sau bỏng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác từ 1/1/2021 – 31/12/2021. BN được chia làm hai nhóm cứu sống và tử vong, được so sánh về độ phân bố hồng cầu (red cell distribution width – RDW), số lượng tiểu cầu (platelet count – PL) và tỷ số RPR vào các ngày thứ 3 và thứ 7 sau bỏng. Kết quả: Số lượng tiểu cầu thấp hơn đáng kể (p < 0,001), tỷ số RPR cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) ở nhóm tử vong so với nhóm cứu sống vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 sau bỏng. Phân tích đa biến cho thấy tỷ số RPR ngày thứ 7 sau bỏng liên quan độc lập đến tỷ lệ tử vong. Phối hợp RPR3 với RPR7 có giá trị tiên lượng tử vong rất tốt (AUC = 0,9; độ nhạy 90,91%; độ đặc hiệu 81,37%).
Kết luận: Cần nghiên cứu thêm để đưa tỷ số này vào áp dụng tiên lượng BN bỏng nặng

Công thức máu toàn phần là xét nghiệm thường quy được áp dụng rộng rãi nhất trong chẩn đoán, tiên lượng và đánh giá kết quả điều trị. Ngày càng có nhiều nghiên cứu đánh giá các thông số đơn giản của công thức máu trong tiên lượng tử vong của rất nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt ở các bệnh hiểm nghèo, chấn thương và nhiễm khuẩn huyết [1]. Một số nghiên cứu cho thấy độ phân bố hồng cầu, số lượng tiểu cầu và tỷ lệ giữa chúng trong tuần đầu sau bỏng liên quan đáng kể đến kết quả điều trị [2, 3]. Trong đó, tỷ số giữa độ phân bố hồng cầu và số lượng tiểu cầu có liên quan độc lập đến tỷ lệ tử vong. Hiện nay, có ít nghiên cứu về vấn đề này trên BN bỏng, vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm: Đánh giá khả năng tiên lượng của tỷ số giữa độ phân bố hồng cầu và số lượng tiểu cầu đối với khả năng cứu sống BN bỏng nặng điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment