NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ XÂM LẤN CỦA U WILMS Ở TRẺ EM

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ XÂM LẤN CỦA U WILMS Ở TRẺ EM

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ XÂM LẤN CỦA U WILMS Ở TRẺ EM 

Mai Tấn Liên Bang*; Trần Công Đoàn** 
Huỳnh Quang Huy***; Trương Minh Thương**
TÓM TẮT 
Mục tiêu: xác  định giá trịcủa X quang cắt lớp vi tính trong chẩn đoán, đánh giá xâm lấn tại chỗcủa u Wilms. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tảhàng loạt trường hợp và phân tích cắt ngang 62 bệnh nhi  được chẩn  đoán và phẫu thuật u thận tại Bệnh viện Nhi  đồng 2, 
TP. HồChí Minh từ01 – 6 – 2013 đến 01 – 6 – 2017, được chụp X quang cắt lớp vi tính (CLVT) trước mổ, có kết quảmô bệnh học và mô tảrõ ràng. Kết quả:X quang CLVT chẩn đoán u Wilms có  độnhạy 86,7%,  độ  đặc hiệu 52,9%, giá trịtiên  đoán dương 83%, giá trịtiên  đoán âm 60%, độ chính  xác  77,4%;  chẩn  đoán  dấu  hiệu  xâm  lấn  quanh  thận:  độ nhạy  75,0%,  độ  đặc  hiệu 73,7%, giá trịtiên đoán dương 80,8%, giá trịtiên đoán âm 66,7%, độchính xác 74,5%; dấu hiệu xâm lấn hạch: độnhạy 66,7%, độ đặc hiệu 95,5%, giá trịtiên đoán dương 50%, giá trịtiên đoán âm 97,7%, độchính xác 93,6%; dấu hiệu xâm lấn mạch máu độnhạy 60,0%, độ  đặc hiệu 100%, giá trị tiên  đoán dương 100%, giá trịtiên  đoán âm 95,5%, độchính xác 95,7%; dấu hiệu vỡu: độnhạy 100%,  độ  đặc hiệu 97,7%, giá trịtiên  đoán dương 80,0%, giá trịtiên  đoán âm 100%, độ chính  xác  97,8%.  Kết  luận:  chụp  X  quang  CLVT  đã  chứng  minh  vai  trò  quan  trọng  trong đánh giá xâm lấn: các tạng xung quanh, hạch, mạch máu và phát hiện di căn xa. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment