Nghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thành

Mũi ngoài là một trong những cơ quan được phẫu thuật nhiều trong chuyên ngành thẩm mỹ, cấu trúc mũi đặc trưng người Châu Á thường có đỉnh mũi to, sống mũi thấp, phẫu thuật tạo hình mũi không chỉ đơn thuần là đặt sống nâng cao mũi, mà còn là tạo hình đỉnh mũi, thu gọn cánh mũi, chỉnh hình xương mũi, v.v… Mỗi một kỹ thuật đều đòi hỏi phẫu thuật viên phải am hiểu về giải phẫu ứng dụng các cấu trúc tham gia cấu tạo nên tháp mũi như trụ trong, trụ ngoài, vòm chứa điểm đỉnh, quan điểm kiềng ba chân, khái niệm cung M, dây chằng gian vòm, gian trụ, tạo nên tỉ số lực nén, lực căng ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi.

Mã tài liệu: NCCSM.2019E
Giá: 30.000 vnđ
Liên hệ: 0932716617(zalo)

Trong y văn kinh điển, tác giả mô tả cấu trúc tháp mũi ở mức độ hình thái đơn thuần và đơn giản, hầu như ít được ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Chính vì vậy, kết quả sau phẫu thuật thẩm mỹ mũi thường không như mong đợi và biến chứng xảy ra đa phần do sự hiểu biết không rõ ràng các cấu trúc giải phẫu ứng dụng tháp mũi như đã nêu ở trên. Đặc điểm hình thái các cấu trúc mũi thay đổi theo chủng tộc, khác biệt khá rõ giữa người da trắng và người da màu Châu Á.

Từ những hiểu biết giải phẫu ứng dụng, phẫu thuật viên tạo ra được cái mũi mới phải đạt được sự cân bằng và hài hoà với khuôn mặt. Các nhà phẫu thuật nhận thấy tạo hình mũi rất khó vì (a) đỉnh mũi sau tạo hình phải trông thật tự nhiên, (b) sự phức tạp của các cấu trúc giải phẫu của nó như sụn cánh mũi lớn, điểm đỉnh mũi, lớp mỡ gian vòm, dây chằng gian vòm v.v…và (c) tính hài hòa của mũi trên khuôn mặt.

Đặc điểm hình thái mũi thay đổi theo chủng tộc da trắng, da màu qua các chỉ số nhân trắc, thể hiện tính hài hòa giữa các thành phần cấu tạo mũi với các cấu trúc xung quanh khuôn mặt. Phẫu thuật vì thế có thể càng phức tạp vì tính di động, biến đổi và tỉ lệ nhân trắc của nó. Cho đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu tiến hành ở Việt Nam đề cập đến các kích thước nhân trắc này cũng như sự cân xứng của chúng trên khuôn mặt người Việt.

Xuất phát từ những điểm nêu trên, chúng tôi tiến hành “Nghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thành” với mục tiêu:

  1. Xác định một số kích thước nhân trắc của mũi ngoài trên người Việt trưởng thành bình thường.
  2. Mô tả đặc điểm giải phẫu một số cấu trúc tháp mũi trên người Việt trưởng thành.

Những đóng góp mới của luận án:

– Qua đo nhân trắc, siêu âm nhận thấy mũi người Việt ngắn, sóng mũi thấp, cánh mũi bè rộng, đỉnh mũi thấp (đã loại trừ cằm lẹm), chiều cao và chiều ngang đỉnh mũi dày và rộng.

– Chứng minh được 2 yếu tố gây nên đỉnh mũi to là: (1) do lớp mỡ gian vòm quyết định khoảng cách 2 điểm đỉnh mặc dù khoảng cách 2 điểm đỉnh không to (<6mm), (2) đặc trưng vòm người Việt là góc tiểu đơn vị rộng tù, nhưng 2 vòm gom vào giữa, ứng dụng trong phẫu thuật thu gọn đỉnh mũi cần khâu xuyên vòm làm nhỏ góc vòm.

Bố cục của luận án:

Nội dung luận án được trình bày trong 124 trang, gồm 4 chương chính; đặt vấn đề 2 trang; Chương 1 – Tổng quan 33 trang; Chương 2 – Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 19 trang; Chương 3 – Kết quả nghiên cứu 38 trang (42 bảng, 4 biểu đồ và 34 hình); Chương 4 – Bàn luận 29 trang; Kết luận 2 trang; Kiến nghị 1 trang. Tham khảo 125 tài liệu (14 tài liệu tiếng Việt, 108 tài liệu tiếng Anh và 3 tài liệu tiếng Pháp).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *