NGHIÊN CứU HIệU QUả GIảM ĐAU SAU Mổ BƯớU GIáP BằNG LIDOCAIN 2% PHONG Bế ĐáM RốI THầN KINH Cổ NÔNG

NGHIÊN CứU HIệU QUả GIảM ĐAU SAU Mổ BƯớU GIáP BằNG LIDOCAIN 2% PHONG Bế ĐáM RốI THầN KINH Cổ NÔNG

NGHIÊN CứU HIệU QUả GIảM ĐAU SAU Mổ BƯớU GIáP BằNG LIDOCAIN 2% PHONG Bế ĐáM RốI THầN KINH Cổ NÔNG
Đàm Trọng Nghĩa
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
TÓM TẮT 
Mục tiêu:Đánh  giá hiệu quả giảm  đau, tìm hiểu tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê đám rối thần  kinh  cổ  nông  bằng  Lidocain  2%  liều 5mg/kg  cân nặng trong mổ bướu giáp lành tính. Phương pháp:Mô tả tiến  cứu  cắt  ngang.  Kết  quả:trong  80  bệnh  nhân  được chia thành 2 nhóm nghiên cứu tuổi hay gặp trên 40, hầu hết bướu từ2-4cm được cắt thùy giáp. Nhóm tê Lidocain 2% có 2 bệnh nhân cảm giác đau nhẹ (95%) xuất hiện giờ thứ 2-3 sau mổ và phải dùng thêm thuốc giảm đau uống. Nhóm  chứng  đau  trong  giờ  đầu  tiên,  đau  vừa  đến  đau nhiều (90%). Không gặp biến chứng nào. Kết luận: Gâytê đám rối cổ nông là 1 kĩ thuật tương đối đơn giản, hiếm có biến chứng, chi phí tiến hành thấp, hiệu quả giảm đau rõ rệt kể cả những bệnh nhân có bệnh kèm theo
 

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment