Nghiên cứu hiệu quả lấy dị vật đường tiêu hóa trên bằng nội soi ống mềm tại khoa tiêu hóa bệnh viện quân y 110

Nghiên cứu hiệu quả lấy dị vật đường tiêu hóa trên bằng nội soi ống mềm tại khoa tiêu hóa bệnh viện quân y 110

 Nghiên cứu hiệu quả lấy dị vật đường tiêu hóa trên bằng nội soi ống mềm tại khoa tiêu hóa bệnh viện quân y 110

Diêm Đăng Thanh*

Tóm Tắt
Nghiên cứu 90 bệnh nhân (BN) nuốt phải dị vật và được lấy bằng nội soi mềm tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 110 từ 3 – 2012 đến 02 – 2013. Chúng tôi thu được kết quả như sau: 46 trường hợp dị  vật là xương (51,11%), còn lại là các dị  vật khác. Sử  dụng kìm gắp có răng đểlấy dị  vật đạt hiệu quả  cao. Tỷ  lệ  thành công: 100%, không có trường hợp nào bị  tai biến.  Kết luận: Việc xử  trí cấp cứu dị  vật đường tiêu hoá trên bằng nội soi  ống mềm là phương pháp có 
hiệu quả cao, giảm nguy cơ tai biến và biến chứng, chi phí điều trị thấp

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment