NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ SIÊU ÂM TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO THẬN ĐÃ PHẪU THUẬT

NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ SIÊU ÂM TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO THẬN ĐÃ PHẪU THUẬT

NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ SIÊU ÂM TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO THẬN ĐÃ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2013-2015
Bs Lê Thanh Toàn1, Bs Phạm Nhật Hưng1, Bs Thái Minh Sâm2, Bs Hoàng Khắc Chuẩn2, Bs Hoàng Văn Thịnh3, Bs Lê Thanh Hải4
1 Khoa Siêu âm -Thăm dò chức năng. Bệnh viện Chợ Rẫy
2 Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy
3 Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy
4 Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy

Mục đích: Mô tả đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, hình ảnh và vai trò siêu âm trên bệnh nhân (BN) ung thư tế bào thận (renal cell cancer=RCC) đã phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy 2013-2015.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu. Những bệnh nhân sau phẫu thuật thận, có kết quả giải phẫu bệnh (GPB) là RCC.
Kết quả: Qua nghiên cứu 134 BN RCC trong thời gian từ 10/2013 tới 12/2015:
1. Đặc điểm lâm sàng của BN RCC: tuổi 53,4 ± 14,1, tỷ lệ nam/nữ 1,2 và tình cờ phát hiện 44,0%, số BN có tam chứng là 2,2%.
2. Đặc điểm xét nghiệm: tỷ lệ tiểu máu 43,3%, tỷ lệ tăng hồng cầu là 23,9%, tỷ lệ giảm Hb là 7,4% và tỷ lệ tăng bạch cầu 29,9%.
3. Hình ảnh siêu âm khối u thận của BN RCC: tỷ lệ u thận phải và trái tương đương, kích thước u là 60,1 ± 31,5 mm. Các dấu hiệu gợi ý u thận RCC: bờ đa cung 73,9%, khối u có echo hỗn hợp 74,4%, phía sau khối u không tăng giảm âm 76,1%. Tỷ lệ phát hiện hạch rốn thận, huyết khối tĩnh mạch thận, tĩnh mạch chủ dưới qua siêu âm thấp. Siêu âm có vai trò tầm soát phát hiện sớm: siêu âm phát hiện u thận trên tất cả BN và tỷ lệ phát hiện tình cờ là 44%.
Kết luận: Hình ảnh siêu âm u thận có đặc điểm: echo hỗn hợp, bờ đa cung, phía sau u không tăng giảm âm có ý nghĩa gợi ý RCC. Vai trò của siêu âm là tầm soát có ý nghĩa thực tiễn.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment