Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ HOMOcytstein với microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ HOMOcytstein với microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ HOMOcytstein với microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

DƯƠNG THỊ TUYẾT, NGUYỄN THỊ KIM THỦY
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh thường gặp nhất trong các bệnh nội tiết và là một trong 3 bệnh có tỷ lệ gia tăng nhanh (cùng với bệnh tim mạch và ung thư) [1]. Trên thế giới, bệnh ĐTĐ thật sự như một đại dịch ở các  nước  phát  triển  và  cả  các  nước  đang  phát  triển. Theo Zimmet và CS, số lượng bệnh nhân ĐTĐ sẽ tăng từ 110 triệu vào năm 1994 lên tới 238 triệu vào năm 2010 [8]. Một trong các biến chứng của ĐTĐ là gây tổn thương thành mạch. Khi tổn thương xảy ra ở mạch máu lớn  sẽ  gây  xơ  vữa  các  mạch  máu.  Tổn  thương  mạc máu nhỏ gây bệnh lý ở cầu thận, và đáy mắt. Trên thế giới,  đã  có  nhiều  công  trình  nghiên  cứu  về  mối  liên quan giữa nồng độ Homocystein và sự phá hủy thành mạch.  Các  công  trình  này  cho  thấy  có  sự  liên  quan chặt  chẽ  giữa  nồng  độ  Homocystein  trong  máu  và bệnh lý ở thận do ĐTĐ. Mục đích: Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ homocytstein với microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment