NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ VỚI TỔN THƯƠNG NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ VỚI TỔN THƯƠNG NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ VỚI TỔN THƯƠNG NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ
PGS.TS. Hoàng Minh Lợi1, Nguyễn Trần Ngọc Trinh2, Phùng Hưng2
2 (1) Khoa Chẩn đoán hình ảnh BVĐK tỉnh Quảng Trị
Tóm tắt
Mục đích: Nghiên cứu mối liên quan giữa suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ và tổn thương não trên hình ảnh cộng hưởng từ.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 100 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên có đánh giá tình trạng nhận thức bằng test MMSE và chụp cộng hưởng từ sọ não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị từ 1/2021-10/2021.
Kết quả: Trong 100 bệnh nhân nghiên cứu, đánh giá bằng MMSE có 38% bệnh nhân có tình trạng nhận thức bình thường, 51% bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ và 11% bệnh nhân sa sút trí tuệ. Tình trạng suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi nhưng không liên quan đến giới tính. Suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ liên quan đến teo não toàn bộ, teo não thái dương trong, teo thùy trán, teo thùy đỉnh, teo thùy chẩm nhưng không liên quan đến thoái hóa chất trắng (bệnh lí mạch máu nhỏ) và nhồi máu não ổ khuyết. GCA (thang điểm đánh giá teo não toàn bộ), MTA (thang điểm đánh giá teo não thái dương trong) càng cao thì mức độ suy giảm nhận thức càng nặng.


Kết luận: Cộng hưởng từ ngày càng có vai trò quan trọng trong bệnh lí suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ, các đặc điểm như teo não toàn bộ, teo não thái dương trong, teo thùy đỉnh, teo thùy trán và teo thùy chẩm đều liên quan đến tình trạng nhận thức của bệnh nhân và việc đánh giá các đặc điểm này trên cộng hưởng từ góp phần vào chẩn đoán sớm cũng như dự đoán tình trạng sa sút trí tuệ trong tương lai

Tài liệu tham khảo
1. Lê Minh (2004), Sa sút trí tuệ, Thần kinh học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, 524-543. 
2, Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Hoài Thương (2017), Suy giảm nhận thức và rối loạn chất lượng giấc ngủ của người 
cao tuổi tại thành phố Huế, Tạp chí Y học dự phòng, 27, 15-22. 
3. Nguyễn Văn Vy Hậu, Nguyễn Hải Thủy, Hoàng Minh Lợi (2019), Nghiên cứu rối loạn nhận thức qua thang điểm 
MMSE và MoCA trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 có suy giảm nhận thức, Tạp chí Nội tiết và đái tháo đường, 
37, 74-82. 
4. Vũ Anh Nhị, Diệp Trọng Khải (2012), Đánh giá suy giảm nhận thức và tổn thương não bằng cộng hưởng từ ở 
người lớn tuổi, Tạp chí thần kinh học Việt Nam 
5. Huỳnh Thị Thanh Tú, Đoàn Vương Diễm Khánh và các cộng sự (2018), Tỉ lệ suy giảm nhận thức và các yếu tố liên 
quan ở người cao tuổi xã Phú An, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiện Huế năm 2016, Tạp chí Y Dược học-Trường 

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ VỚI TỔN THƯƠNG NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ

Leave a Comment