NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ THUỐC GPP VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ THUỐC GPP VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

 NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ THUỐC GPP VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN 5 HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đặng Thị Kiều Nga*; Nguyễn Thị Quỳnh Nga*; Nguyễn Thị Hải Yến*
TÓM TẮT
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng(KH) trên địa bàn 5 huyện (Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) của TP. Hồ Chí Minh,kết quả cho thấy:
– Thang đo chất lượng dịch vụ nhà thuốc GPP, thang đo giá cả và thang đo sự  hài lòng củaKH đạt độ tin cậy cao với hệ số Cronbatch’s Alpha đều > 0,7 trong đó:
+ Thang đo chất lượng dịch vụ gồm 6 thành phần với 28 biến quan sát; 
+ Thang đo giá cả gồm 1 thành phần với 3 biến quan sát; 
+ Thang đo sự hài lòng gồm 1 thành phần với 3 biến quan sát. 
–  Kiểm định các giả thuyết đặt ra mối quan hệ giữa các thành phần chất lượng dịch vụ với sự hài lòng của KH:
+ 6 thành phần của thang đo chất  lượng dịch vụ và thành phần giá cả đều tỷ lệ thuận đến sự hài lòng KH. 
–  Đo lường tác động của chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP đến sự hài  lòng KH thông qua phương trình hồi quy, trong đó:
+ Thành phần phương tiện hữu hình có hệ số  beta lớn nhất 0,315; kế tiếp là đồng cảm; tin cậy;năng  lực  phục  vụ;  đáp  ứng;  giá  cả  và  cuối  cùng  là  hỗ  trợ  với  hệ  số  beta  lần  lượt  là  0,295; 0,251; 0,240; 0,229; 0,199 và 0,181.
+ Phương tiện hữu hình là thành phần quan trọng nhất của chất lượng dịch vụ có ảnh hưởngđến sự hài lòng của KH tại 5 huyện của TP. Hồ Chí Minh.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment