NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ALPHA-2 MACROGLOBULIN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ NHIỄM HBV

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ALPHA-2 MACROGLOBULIN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ NHIỄM HBV

 NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ  ALPHA-2 MACROGLOBULIN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ NHIỄM HBV

Phạm Văn Trân*
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định nồng độ alpha-2 macroglobulin (A2M) và một số đặc diểm lâm sàng trên bệnh nhân (BN) xơ gan có nhiễm HBV. Lập hồ sơ bệnh án, tuyển chọn BN, người tình nguyện tham gia nghiên cứu. Định lượng nồng độ A2M huyết tương theo phương pháp hóa miễn d ịch đo độ đục. Kết quả:  tỷ lệ BN xơ gan có nhiễm HBV ở nam cao gấp 5,7 lần so với ở nữ, độ tuổi trung bình bị xơ gan là 53,5    14,8. Tỷ lệ BN có triệu chứng mệt mỏi, vàng da tuần hoàn bàng hệ lần lượt là 88,3%; 73,3% và 73,3%. Nồng độ A2M ở BN xơ gan (2,18 ± 0,6 g/l) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (1,57 ± 0,31 g/l). 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment