Nghiên cứu phân bố các loại ung thư da tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương giai đoạn 2007-2010

Nghiên cứu phân bố các loại ung thư da tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương giai đoạn 2007-2010

Nghiên cứu phân bố các loại ung thư da tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương giai đoạn 2007-2010
Vũ Thái Hà, Nguyễn Hữu Sáu, Lê Đức Minh,
Trần Hậu Khang, Nguyễn Sỹ Hoá, Ngô Văn Toàn
ĐHY Hà Nội, BVDa Liễu Trung ương, BVDa Liễu Hà Nội
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát tình hình ung thư da Bệnh viện Da liễu Trung  ương (BVDLTW).  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp mô tả cắt ngang dựa trên dữ liệu của 856bệnh nhân ung thư da đến khám và điều trị tại  BVDLTW.  Kết quả : Trong thời gian 4 năm từ 1/2007 đến 12/2010 đã có 856 bệnh nhânđược chẩn đoán là ung thư da, trong đó 58,8% là ung thư tế bào đáy, 32,2% ung thư tế bào vảy , 4,8% ung thư hắc tố cũng và 4,2% là các 
ung thư da khác. Số bệnh nhânung thư da năm 2010 gấp hơn 2,6 lần so với số bệnh nhânnăm 2007. Tỷ lệ nam/nữ 
là 1,2. Có 64,25%  bệnh nhântrên 60 tuổi và 61%  bệnh nhânsống ở nông thôn.  Kết luận: Số lượng bệnh nhân ung  thư  da  đến  khám  và  điều  trị  tại  Bệnh  viện  Da  liễu Trung  ương  ngày  càng  tăng.  Ung  thư  tế  bào  đáy  gặp nhiều nhất  trong  các  loại  ung thư  da.  Gần  2/3  số  bệnh nhântrên 60 tuổi. Bệnh gặp ở nam nhiều hơn nữ và phần l ớn bệnh nhân sống ở nông thôn

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment