NGHIÊN CỨU PHÂN LÂP VI KHUẨN VÀ TÁCH CHIẾT ENZYM UREASE TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY HELICOBACTER PYLORI

NGHIÊN CỨU PHÂN LÂP VI KHUẨN VÀ TÁCH CHIẾT ENZYM UREASE TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY HELICOBACTER PYLORI

 NGHIÊN CỨU PHÂN LÂP VI KHUẨN VÀ TÁCH CHIẾT ENZYM UREASE TỪ MÔI TRƢỜNG NUÔI CẤY HELICOBACTER PYLORI

Đỗ Hoàng Long*; Đỗ Minh Trung*
Lê Thu Hồng**; Lê Văn Đông*
TÓM TẮT
Ức chế  enzym urease bằng kháng thể  đặc hiệu theo đường uống là một hướng nghiên cứu mới 
trong điều trị nhiễm Helicobacter pylori, nhằm đối phó với tình trạng vi khuẩn (VK) kháng kháng sinh. 
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm phân lập VK từ  mô sinh thiết  ổ  loét dạ  dày tá tràng (DD-TT); 
nuôi cấy tăng sinh và tách chiết urease từ  môi trường nuôi cấy VK làm nguyên liệu chế  tạo kháng 
thể  kháng urease. Kết quả:  đã phân lập được 17 chủng  H. pylori  từ  18 mẫu bệnh phẩm sinh thiết, 
đạt tỷ  lệ  thành công 94,5%. Ba chủng H. pylori có hoạt độ  urease cao được chọn và tăng sinh trong 
môi trường Brucella broth. Tách chiết urease từ  dịch nuôi cấy bằng kỹ  thuật kết tủa phân đoạn với 
ammonium sulfate 50% bão hòa. Sản phẩm thu được có hoạt tính urease và tương đối tinh khiết. 
Kết quả  điện di SDS-PAGE trong điều kiện biến tính cho một băng đậm, tương ứng với tiểu đơn vị
có trọng lượng phân tử khoảng 60,3 kDa của urease.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment