Nghiên cứu so sánh độc tính của borax và PDP trên thực nghiệm

Nghiên cứu so sánh độc tính của borax và PDP trên thực nghiệm

Tên bài báo:Nghiên cứu so sánh độc tính của borax và PDP trên thực nghiệm

Tác giả:    Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Tú

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2006    Số:    12            Trang:    31-34

Tóm tắt:    

Nghiên cứu so sánh độc tính của borax và PDP theo đường uống liên tục 4 tuần trên động vật thực nghiệm. Kết quả: LD50 của PDP theo đường uống là 17,00±2,07g/kg; LD50 của borax là 4,76±0,25g/kg. Như vậy borax có độc tính cấp cao hơn PDP khoảng trên 4 lần. Với 2 mức liều là 1g/kg và 5g/kg PDP không làm ảnh hưởng đến hành vi, các biểu hiện về thành kinh vận động và thần kinh cảm giác, lượng thức ăn tiêu thụ, không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trọng lượng, đến trọng lượng các tạng gan, lách, thận. Trong khi đó, borax gây ảnh hưởng đến tập tính sinh học, với các biểu hiện ức chế thần kinh trung ương, làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ, gây chán ăn ở chuột. Trong cùng điều kiện thử nghiệm, cùng mức liều cho uống, borax làm giảm số lượng hồng cầu, tiểu cầu, lượng hemoglobin, làm tăng hoạt độ enzym SGOT, SGPT và tăng creatinin. Borax gây độc với cơ thể động vật cả về chức năng và hình thái mô bệnh học.

Nghiên cứu so sánh độc tính của borax và PDP trên thực nghiệm

Leave a Comment