Nghiên cứu tác dụng của polyphenol chè xanh việt nam đến chuyên hoá lipid và trạng thái chống oxy hoá trong máu chuột cống trắng gây đái đường thực nghiệm

PHẦN A
TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ Nổi BẬT CỦA ĐỂ TÀI

a- Đóng góp mới của đề tài

Đái tháo đường (ĐTĐ) là một vấn đề nan giải, là gánh nặng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ỏ’ nhiều quốc gia vì tốc độ gia tăng nhanh chóng của bệnh, vì các biến chứng và hậu quả nặng nề của bệnh, vì chi phí điều trị bệnh rất tốn kém do người bệnh phải dùng thuốc suốt đời.
Đề tài nghiên cứu đã chứng minh tác dụng của polyphenol chè xanh (■Camellia sinensis) cải thiện những rối loạn của các chỉ số lipid huyết tương, ngăn ngừa các stress oxy hoá trong máu ở chuột cống trắng gây ĐTĐ thực nghiệm bằng Streptozotocin (STZ) và liều tác dụng rõ là liều uống polyphenol chè xanh 200 mg/kg cân nặng/ngày.
Tác dụng của polyphenol chè xanh được so sánh với tác dụng của vitamin E – một chất chống oxy hoá có cấu tạo cũng là polyphenol – với liều uống tương đương.
b- Kết quả cụ thể
– Chiết xuất bột polyphenol chè xanh từ lá chè tươi được thu hái tại khu trồng chè xuất khẩu Hoà Lạc.
– Thực nghiệm thành công việc gây mô hình ĐTĐ týp 2 trên chuột cống trắng bằng STZ (có hình ảnh mô bệnh học của tổn thương tuy minh hoạ): chuột được gây rối loạn chuyển hoá lipid bằng cách nuôi dưỡng với chế độ ãn giàu chất béo. Sau 30 ngày, chuột được tiêm màng bụng STZ liều thấp 50 mg/kg cân nặng với một liều duy nhất. Chuột bị ĐTĐ sau tiêm STZ từ 48 đến 72 giờ.
– Polyphenol chè xanh cải thiện rõ rệt những rối loạn của các chỉ số lipid máu ở chuột ĐTĐ thực nehiệm bằng STZ sau 90 ngày thực nghiệm (tức
là sau 60 ngày chuột được uống bổ sung polvphenol chè xanh liều 200 mg/kg cân nặng/ngày): nông độ TG, TC và LDL-C huyết tương là 2,69 ± 0,79 mmollL, 1,46 ±0,29 mmol/L và 0,65 ±0,08 mmol/L giảm có ý nghĩa (p < 0,001) so với những nồng độ tương ứng TG, TC và LDL-C huyết tương của lô chuột ĐTĐ không được uống bổ sung polyphenol chè xanh (7,48 ± 2,79 mmol/L; 3,22 ± 0,52 mmol/L; 1,54 ± 0,55 mmol/L)), xấp xỉ bằng nồng độ tương ứng TG, TC và LDL-C huyết tương của lô chuột chứng (3,22 ± 0,52 mmol/L; 1,32 ± 0,23 mmol/L; 0,61 ± 0,19 mmol/L ); nồng độ HDL-C huyết tương của các lô chuột thực nghiệm không có những biến động đáng kê nhưng tỷ số HDL-C/LDL-C huyết tương của lô chuột ĐTĐ uống bổ sung polyphenol chè xanh là 1,22 , tãng cao so với tỷ số này trong huyết tương ở lô chuột ĐTĐ không được uống bổ sung polyphenol chè xanh (0,57) và gần bằng tỷ số HDL-C/LDL-C huyết tương của lô chuột chứng (1,36).
– Polyphenol chè xanh không có ảnh hưởng trên hoạt độ SOD hồng cầu và TAS huyết tương của các lô chuột thực nghiệm nhưng tác dụng rõ rệt đến hoạt độ GPx hồng cầu và nồng độ MDA huyết tương của lô chuột ĐTĐ thực nghiệm bằng STZ: hoạt độ GPx hồng cầu và nồng độ MDA huyết tương của lô chuột này là 1799 ±185 U/gHb và 8,42 ±2,24 nmol/L, giảm có ý nghĩa (p<0,001) so với những nồng độ tương ứng trong máu của lô chuột ĐTĐ không được uống bổ sung polyphenol chè xanh (2320 ± 267 U/gHb và 15,74±2,70 nmol/L).
c- Hiệu quả về đào tạo
– Đào tạo 01 nghiên cứu sinh
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tác dụng của polyphenoỉ chè xanh (Camellia sinensis) trên các chỉ số lipid và trạng thái chông oxy hoá trong máu chuột công trắng gáy đái tháo đường thực nghiệm”
Nghiên cứu sinh: ThS. Trần Thị Chi Mai
Luận án đã hoàn thiện. Sau khi nghiệm thu đề tài NCKH này, NCS sẽ bảo vệ luận án cấp cơ sở.
– 02 bài báo đã công bố trên tạp chí “Nghiên cứu Y học ” của trường Đại học Y Hà Nội vol. 32, N°6, tháng 12/2004 và vol. 38 , N°5, tháng 9/2005.
– 01 Báo cáo khoa học tại Hội nghị KH của NCS trường ĐHYHN tháng 11/2004, đạt giải Nhì; 01 Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học của Hội Hoá sinh Y Dược học miền Trung tháng 8/2005; 01 Báo cáo khoa học tại Hội nghị KH của NCS trường ĐHYHN tháng 11/2005.

Mã tài liệu : La.2018.00043 – Mức phí : 50.000 vnđ

Thanh Toán : Ví điện tử MOMO 0932716617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *