Nghiên cứu tác dụng điều trị tại chỗ của mật ong trên vết bỏng nông do nhiệt

Nghiên cứu tác dụng điều trị tại chỗ của mật ong trên vết bỏng nông do nhiệt

Tên bài báo:Nghiên cứu tác dụng điều trị tại chỗ của mật ong trên vết bỏng nông do nhiệt

Tác giả:Nguyễn Gia Tiến
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:2006Số:5Tập:542Trang:39-41
Tóm tắt:
30 BN bỏng nông do nhiệt, tuổi từ 16-55, điều trị nội trú tại Viện Bỏng Quốc gia từ 12/2004-4/2005. Diện tích bỏng chung dưới 60% diện tích cơ thể. Các BN đều vào viện trong 3 ngày sau bỏng. Chia thành 2 vùng nghiên cứu trên cùng một BN: vùng nghiên cứu (vùng A) đắp mật ong nguyên chất; vùng đối chứng (vùng B) đắp SSD 1%. Kết quả: vết thương bỏng đắp mật ong thấy dịch tiết giảm nhanh, nền vết thương sạch nhanh hơn so với vùng đắp SSD 1%. Số ngày khỏi trung bình ở các vết bỏng độ II, độ III đắp mật ong (8,6±0,2 ngày và 14,7±0,4 ngày), ít hơn so với các vết bỏng đắp SSD 1% (9,7±0,3 ngày và 15,8±0,1 ngày), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment