Nghiên cứu tác nghiệp: Cách tiếp cận thực tiễn là một tham khảo thiết yếu cho những cá nhân liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu tác nghiệp (OR) và hướng dẫn hữu ích để sử dụng các kỹ thuật OR trong việc ra quyết định, thiết kế, phân tích và quản lý khoa học.

Cuốn sách này có hai mục tiêu. Đầu tiên, nó cung cấp cho người đọc một giới thiệu về các mô hình và thuật toán toán học tiêu chuẩn. Thứ hai, đó là kiểm tra kỹ lưỡng các vấn đề thực tế liên quan đến việc phát triển và sử dụng các phương pháp tính toán để giải quyết vấn đề.

Đây là một công cụ thiết yếu dành cho các nhà quản lý y tế, lãnh đạo và quản lý bệnh viện để hiểu hơn về cách thức tiếp cận các vấn đề tác nghiệp tại bệnh viện.

TRÍCH DẪN____
Title: Operations Research: A Practical Approach 2nd
Author(s): Michael W. Carter, Camille C. Price, Ghaith Rabadi
Series: Advances in Applied Mathematics Series Periodical:
Publisher: CRC Press City:
Year: 2019 Edition: Second edition.
Language: English Pages (bibliotech): 471471
ISBN: 1498780113

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 312 – Dung lượng 14 MB

>>> TẢI EBOOK TẠI ĐÂY <<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *