Nghiên cứu thành phần hoá học, tác dụng dược lý và độc tính của quả nhàu việt nam

MỤC LỤC

 1. Tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài……… 1
 2. Kết quả nổi bật của đề tài……………………….. 1
 3. Đánh giá thực hiện đề tài đối chiếu với đề cương đã được duyệt 3
 4. Nội dung báo cáo kết quả đề tài 5

Chương 1: Tổng quan tài liệu…………………………………………………………………. 6

 • Tổng quan về cây Nhàu………………………. 6
 • Đặc điểm nhận dạng…………………….. 6
 • Tinh hình nghiên cứu trên thế giới….. 7
 • Tinh hình nghiên cứu trong nước……. 9

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu………………………………………………………….. 12

 • Đối tượng……………………………………….. 12
 • Dụng cụ, hoá chất nghiên cứu…………….. 12
 • Nghiên cứu hoá học……………………. 12

2.2.2 Nghiên cứu về độc tính và tác dụng dược lý……………………………………………………… 13

 • Phương pháp nghiên cứu 15
 • Nghiên cứu thành phần hoá học……. 15
 • Nghiên cứu độc tính của cao quả nhàu 21
 • Nghiên cứu về tác dụng dược lý của cao quả nhàu……………………………………………. 23
 • Xử lý số liệu………………………………….. 32

Chuông 3: Kết quả nghiên cứu………………. 33

 • Nghiên cứu về hoá học…………………….. 33
 • Kết quả về định tính các nhóm chất hữu cơ 33
 • Kết quả nghiên cứu về nhóm anthraglycosid……………………………………. 34
 • Kết quả nghiên cứu về tinh dầu…….. 37
 • Kết quả xác định acid béo trong quả nhàu 38
 • Kết quả xác định các nguyên tố vô cơ trong quả nhàu……………………………………. 39
 • Nghiên cứu độc tính………………………….. 39
 • Nghiên cứu độc tính cấp………………. 39
 • Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của cao quả nhàu trên thỏ 39
 • Nghiên cứu tác dụng dược lý của cao quả nhàu……………………………………………………… 56
 • Nghiên cứu tác dụng chống viêm, giảm đau 56
 • Tác dụng giảm đau……………………… 58
 • Nghiên cứu tác dụng kích thích miễn dịch 68
 • Kết quả nghiên cún trên huyết áp 80

Chương 4: Bàn luận…………………………………. 86

 • Nghiên círn hoá học 86
 • Nghiên cứu về độc tính 89
 • Độc tính cấp………………………………. 89
 • Độc tính bán trường diễn 90
 • Nghiên cứu về các tác dụng dược lý 94
 • Tác dụng chống viêm, giảm đau 94
 • Tác dụng chống oxy hoá………………. 96
 • Tác dụng kích thích miễn dịch 100
 • Tác dụng trên huyết áp, tim mạch… 118

Kết luận………………………………………………. 124

Kiến nghị…………………………………………….. 127

Tài liệu tham khảo

Phu luc

Mã tài liệu : La.2018.00044 – Mức phí : 50.000 vnđ

Thanh Toán : Ví điện tử MOMO 0932716617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *