Nghiên cứu tổng quan vai trò của cắt lớp vi tính xương thái dương để xác định vị trí cửa sổ tròn trong phẫu thuật cấy điện cực ốc tai

Nghiên cứu tổng quan vai trò của cắt lớp vi tính xương thái dương để xác định vị trí cửa sổ tròn trong phẫu thuật cấy điện cực ốc tai [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Nghiên cứu tổng quan vai trò của cắt lớp vi tính xương thái dương để xác định vị trí cửa sổ tròn trong phẫu thuật cấy điện cực ốc tai
Authors:  Nguyễn, Bình Minh
Advisor:  Cao, Minh Thành
Keywords:  CLVT xương thái dương, cấy điện cực ốc tai, cửa sổ tròn, ngách mặt.
Issue Date:  2022
Abstract:  Phân tích vai trò của CLVT xương thái dương để xác định vị trí cửa sổ tròn trong phẫu thuật cấy điện cực ốc tai. Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan luận điểm. Kết quả nghiên cứu: Có 15 bài báo tìm kiếm được thoả mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ. Tỷ lệ trung bình không nhìn thấy/ nhìn thấy một phần/ nhìn thấy toàn bộ CST lần lượt là 23%/19%/58%. Không thấy sự khác biệt về giới tính, hai bên tai. Bộc lộ CST khó khăn hơn ở nhóm tuổi trẻ em so với người lớn. Độ rộng ngách mặt không ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy CST. Khoảng cách (k/c) CST- dây VII càng lớn càng dễ nhìn thấy CST, ngưỡng cut-off ≥2,95mm, góc tạo bởi trục ngang với đường thẳng qua CST – dây VII càng lớn, càng dễ nhìn thấy CST, góc <25° gây khó khăn cho phẫu thuật. OTN càng ngả sau càng khó bộc lộ CST. Hình dáng gờ CST trên lát cắt Axial hình C dễ nhìn thấy CST hơn. Một số chỉ số chưa có sự thống nhất giữa các nghiên cứu: k/c từ cạnh trước dây VII đến trục vòng đáy ốc tai, góc OTN, đường dự đoán. Kết luận: Tỷ lệ nhìn thấy liên quan đến độ tuổi nhưng không phụ thuộc vào giới tính hay bên tai. Một số chỉ số có thể dùng để dự đoán khả năng nhìn thấy CST: k/c CST- dây VII, góc tạo bởi trục ngang với đường thẳng qua CST – dây VII, độ ngả sau OTN, hình dáng gờ CST trên lát cắt Axial.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment