NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, DẤU ẤN SINH HỌC VÀ HOẠT ĐỘ CÁC ENZYM CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSE I VÀ II

NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, DẤU ẤN SINH HỌC VÀ HOẠT ĐỘ CÁC ENZYM CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSE I VÀ II

 NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, DẤU ẤN SINH HỌC VÀ HOẠT ĐỘ CÁC ENZYM CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSE I VÀ II

Lê Thị Thúy Hằng*; Nguyễn Thị Yến**; Trịnh Thanh Hùng***
Trần Thanh Tú****; Vũ Chí Dũng****; Cấn Thị Bích Ngọc****
TÓM TẮT
Mucopolysaccharidose (MPS)  là một nhóm bệnh di truyền do thiếu hụt 1 trong 11  enzymecủa  lysosome  cần  thiết  để  giáng  hóa  glycosaminoglycan  (GAG)  gây  ứ  đọng  GAG.  Mục  tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng các thể bệnh MPS I và II, đo GAG toàn phần và xác định hoạt độ một số enzyme.  Đối tượng và phương pháp:  6  bệnh nhân (BN)  MPS được phân loại dựa trên phân tích dữ  liệu lâm sàng và hoạt độ  enzyme.  Kết quả:  Tuổi chẩn  đoán trung bình  8,3 ± 4,7;  tỷ  lệcác  thể:  Hurler  16,67%;  Scheie  16,67%;  Hunter  66,66%.  GAG  toàn  phần  tăng  cao.  Hoạt  độenzyme phù hợp với các thể bệnh đặc hiệu của MPS. Kết luận: phân tích triệu chứng lâm sàng, đo GAG toàn phần  và xác  định hoạt độ  enzyme  giúp phân loại các thể  MPS và là cơ sở  cho việc chọn lựa phương pháp điều trị đặc hiệu

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment