Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông bẻ gẫy mẫu sinh vật cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông bẻ gẫy mẫu sinh vật cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Tên bài báo:Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông bẻ gẫy mẫu sinh vật cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Tác giả:    Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn Minh Liên

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1994    Số:    4    Tập:    4    Trang:    28-35

Với mục đích mở rộng khả năng nghiên cứu siêu cấu trúc vi sinh vật, tế bào, mô bằng kính hiển vi điện tử truyền qua, kỹ thuật đông lạnh bẻ gẫy mẫu sinh vật được nghiên cứu ứng dụng. Trên cơ sở máy bốc bay chân không JEE-4B và thiết bị EE.FED.B có sẵn trong phòng thí nghiệm, một hệ tạo mẫu đông bẻ gẫy JEE-4B + EE.FED.B đã được thực hiện. Qui trình tạo mẫu lựa chọn phù hợp với hệ này. Một số mẫu: gan, thận, bạch cầu sử dụng để nghiên cứu cho ảnh hưởng siêu cấu trúc, đạt chất lượng tốt. Đã thực hiện được một hệ tạo mẫu đông bẻ gẫy cho phép làm lạnh nhanh mẫu đến -195 độ C đưa vào chân không 2.10 mũ -5 Torr và tiến hành bẻ gẫy, thăng hoa nước đá tạo bóng tạo màng replica trong chân không cao.Kỹ thuật này đảm bảo chất lượng phục vụ nghiên cứu siêu cấu trúc tế bào.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông bẻ gẫy mẫu sinh vật cho kính hiển vi điện tử truyền qua

Leave a Comment