NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CHỤP 18FDG PET/CT CHO BỆNH NHÂN LAO PHỔI

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CHỤP 18FDG PET/CT CHO BỆNH NHÂN LAO PHỔI

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CHỤP 18FDG PET/CT CHO BỆNH NHÂN LAO PHỔI

Nguyễn Hải Nguyễn1, Nguyễn Kim Lưu1, Ngô Văn Đàn1, Ngô Vĩnh Điệp1, Nguyễn Duy Bằng1, Mai Huy Thông1
1 Bệnh viên Quân y 103
Nghiên cứu được thực hiện trên hệ thống PET/CT cung cấp bởi Philips Health Care System, thuốc phóng xạ 18FDG của bệnh viện trung ương quân đội 108. Quy trình dựa trên khuyến cáo của EANM (European Association of Nuclear Medicine) và ghi hình PET/CT của bộ y tế. Kĩ thuật thực hiện trên 15 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là Lao phổi bằng kết quả vi sinh đang điều trị bằng thuốc chống lao. Kết quả: Có hai mô hình hấp thu 18FDG ở bệnh nhân lao là ở nhu mô phổi và hệ bạch huyết. Trước điều trị: Thay đổi về mặt chuyển hóa chỉ số SUVmax trung bình được tìm thấy ở các tổn thương nhu mô phổi là 6,75±3,01. Hạch bất thường trung thất được tìm thấy ở 10/15 bệnh nhân (66,7%), trong đó 8/10 hạch tăng hấp thu 18FDG với SUVmax trung bình là 3,14±1,5.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment