Nghiên cứu ứng dụng vạt cơ trán trong điều trị sụp mi mức độ vừa và nặng

Nghiên cứu ứng dụng vạt cơ trán trong điều trị sụp mi mức độ vừa và nặng

Tên luận án: “Nghiên cứu ứng dụng vạt cơ trán trong điều trị sụp mi mức độ vừa và nặng”

Chuyên ngành: Răng hàm mặt

Mã số: 62720601

Tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Minh

Người hướng dẫn khoa học: 

1. GS.TS. Nguyễn Tài Sơn

2. TS. Đinh Viết Nghĩa

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp khoa học mới của luận án:

1. Về giải phẫu: Đặc điểm giải phẫu của cơ trán (chiều cao của cơ trán ở bờ trong trung bình là 66.56 ± 5.57mm, chiều rộng trung bình là 60.86 ± 5.42mm, góc bờ trong cơ trán – cơ vòng mi trung bình là 73.92 ± 7.37 độ) và thần kinh vận động (khoảng cách đến cung mày là 12.18 ± 2.16mm và số lượng các nhánh tận thái dương khi vào cơ trán là 4.92 ± 0.90 nhánh, góc định hướng trên da là 10,17 ± 2,85 độ).

2. Về lâm sàng: Quy trình phẫu thuật vạt cơ trán hình chữ C bảo tồn thần kinh, tăng độ xoay vạt, điều chỉnh độ cao treo mi, chứng minh bằng hiệu quả trên thực tế lâm sàng (Kết quả: Tốt là 78.7%, Khá là 19.1%, và Kém là 2.1%).

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “The application of frontalis muscle flap suspension surgery in moderate and severe ptosis treatment”

Speciality: Odonto-stomatology

Code: 62720601

Name of graduate student: Pham Ngoc Minh

Name of supervisor: 

1. Prof. Nguyen Tai Son, PhD.

2. Dinh Viet Nghia, PhD.

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

1. Anatomical contributions: Anatomical features of frontalis muscle (dimensions: inner edge was 66.56 ± 5.57mm, while the average width was 60.86 ± 5.42mm, frontalis-orbicularis angle: 73.92 ± 7.37 degree) and the muscle’s motor nerve (the distance to the eyebrow 12.18 ± 2.16mm, average number of terminal nerve branches innervating frontal muscle: 4.92 ± 0.90 branches, superficial – oriented angle: 10,17 ± 2,85 degree).

2. Clinical contributions: C-shaped frontalis muscle flap suspension procedure helps to preserve the nerve, increase flap rotation and adjust eyelid elevation, which is proved by clinical efficacy (Good: 78.7%, Fair: 19.1%, and Poor: 2.1%).

 

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment