Nghiên cứu về thụ thể bề mặt của bạch cầu trung tính và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của thụ thể này

Nghiên cứu về thụ thể bề mặt của bạch cầu trung tính và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của thụ thể này

Tên bài báo:Nghiên cứu về thụ thể bề mặt của bạch cầu trung tính và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của thụ thể này

Tác giả:    Vũ Dương Quý, Phạm Mạnh Hùng, Vũ Triệu An

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1991    Số:    3    Tập:    158    Trang:    29-34

Tóm tắt:    

31 người Việt Nam khỏe mạnh được nghiên cứu về thụ thể bề mặt của bạch cầu (BC) trung tính và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của thụ thể này. Kết quả cho thấy BC máu ngoại vi của người Việt Nam có khả năng tạo hoa hồng EA=59,58±7,02, EAC=47,45±6,58. Một số yếu tố ảnh hưởng đến dự biến động của cấu tạo màng tế bào: sau thực bào các thụ thể Fc và C3 giảm, theophylline làm giảm các thụ thể, lymphokin làm tăng hoạt động của màng tế bào. Có sự khác biệt của các thụ thể màng tế bào BC trung tính trong trạng thái nhiễm trùng cấp và suy mòn do bỏng. Lymphokin có thể được dùng để làm tét đánh giá chức năng của BC trung tính.

Nghiên cứu về thụ thể bề mặt của bạch cầu trung tính và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của thụ thể này

Leave a Comment