ASMBS Giáo trình phẫu thuật Giảm cân, ấn bản 2, 2020

Phiên bản thứ 2 được cập nhật đầy đủ của cuốn sách giáo khoa này tiếp tục đóng vai trò là một hướng dẫn toàn diện cho việc xử lý thông tin liên quan đến lĩnh vực phẫu thuật giảm cân đang không ngừng phát triển. Các chương này được viết bởi các chuyên gia […]

Read More

Atlas phẫu thuật ung thư tuyến tụy, ấn bản 2020

Cuốn sách này thảo luận toàn diện về các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến cho bệnh ung thư tuyến tụy, bao gồm phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi và hỗ trợ robot, cũng như phẫu thuật giảm nhẹ và cắt bỏ toàn bộ tuyến tụy. Nó cũng có tính năng minh họa độ […]

Read More

Hẹp thực quản bẩm sinh, 2019

Cuốn sách này nói về chẩn đoán sớm và xử trí các trường hợp hẹp thực quản bẩm sinh (CES) ở trẻ em. Bắt đầu bằng việc giới thiệu sinh lý cơ bản của phế quản và sau đó tiếp tục thảo luận về các loại CES khác nhau: tàn dư khí phế quản, bệnh […]

Read More