Nghiên cứu nguyên nhân và đáng ban đầu các phương pháp điều trị ngoại khoa chấn thương thanh khí quản. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  hồi cứu 23 bệnh nhân chấn thương được điều trị ngoại khoa tại  bệnh  viện  Tai  Mũi  Họng Trung  Ương  và  bệnh  viện  Trung  Ương  Huế  trong  khoảng thời  gian từ  tháng 6/2008 đến tháng 6/2010. Kết quả: Nguyên nhân hàng đầu là tai nạn giao thông, kế đến là tự tử, tai nạn lao động. Loại tổn thương giải phẫu bệnh tương đương nhau giữa chấn thương kín và hở. Phương pháp phẫu thuật chủ yếu là mở thăm dò phục hồi cấu trúc đơn thuần chiếm tỉ lệ 61% và là phương pháp duy nhất ở nhóm chấn thương hở. Vị trí cấu trúc phục hồi đơn thuần chủ yếu là sụn giáp và màng giáp  – móng. Số ngày điều trị trung bình là 13,5 ngày. Tỉ lệ bệnh nhân có thể tự thở được chỉ chiếm 65% sau lần điều trị đầu tiên,số bệnh nhân còn đặt ống hoặc đeo canul đều nằm ở nhóm chấn thương kín. Tỉ lệ bệnh nhân có giọng nói như bình thường chỉ đạt 35%. Kết luận:  Tai nạn giao thông là nguyên nhân chủ yếu của chấn thương thanh khí quản. Tỉ lệ chấn thương thanh khí quản kín và hở là như nhau. Mở thăm dò phục hồi cấu trúc đơn thuần là phương pháp điều trị ngoại khoa chủ yếu. Sau điều trị bệnh nhân phục hồi giọng nói hoàn toàn đạt tỷ lệ thấp.

Chấn  thương  thanh  –  khí  quản  ít  gặp  trên  lâm sàng, tuy vậy đây là loại chấn thương có tỉ lệ tử vong cao, chỉ xếp sau chấn thương sọ não trong các chấn thương vùng đầu mặt cổ. Đặc biệt tỉ lệ di chứng cao về thở và phát âm. Vì vậy, việc điều trị nhằm làm giảm tỉ lệ tử vong và di chứng cho đến thời điểm hiện  tại  vẫn  là  vấn  đề  mang  tính  thời  sự  đối  với những  nhà  lâm  sàng.  Do  tính  chất  phức  tạp  về phương diện giải phẫu, chức năng cũng như cơ chế tổn thương, thì vấn đề điều trị chấn thương thanh  -khí quản cũng rất phức tạp. Mỗi loại tổn thương có một phương pháp điều trị riêng biệt, nhưng không có phương pháp nào là tối ưu cho mọi loại tổn thương, mà ngay cả cho một loại tổn thương đôi khi cũng có nhiều phương pháp điều trị khác nhau

   
NCCSM.01411

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *