NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG TOÀN BỘ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA 112 TRƯỜNG HỢP

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG TOÀN BỘ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA 112 TRƯỜNG HỢP

 NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SA TRỰC TRÀNG TOÀN BỘ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA 112 TRƯỜNG HỢP

Trần Phước Hồng*; Nguyễn Hoàng Bắc**; Lâm Việt Trung**; Trần Vũ Đức***
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment