NHU CẦU CHĂM SÓC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO KHI XUẤT VIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2020

NHU CẦU CHĂM SÓC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO KHI XUẤT VIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2020

NHU CẦU CHĂM SÓC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO KHI XUẤT VIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2020
 Học viên: Võ Hoàng Nghĩa YTCC22-3B1
 Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Cao Minh Châu.
 PGS.TS. Lã Ngọc Quang
 Đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở các nước phát triển. Người bệnh đột quỵ não điều trị ổn định được cho xuất viện cũng cần được chăm sóc, phục hồi chức năng tại nhà. Người bệnh cần được đánh giá tổng quát tình trạng hồi phục cũng như nhu cầu chăm sóc, phục hồi chức năng để được hỗ trợ tốt khi về với gia đình và cộng đồng. Đề tài được tiến hành tại bệnh viện Chợ Rẫy với mục tiêu: 1) Xác định nhu cầu chăm sóc, phục hồi chức năng của người bệnh đột quỵ não khi xuất viện. 2) Đánh giá mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh đột quỵ não khi xuất viện.3) Xác định một số yếu tố liên quan đến mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh đột quỵ não khi xuất viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020.
 Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 215 người bệnh (NB) đột quỵ não được điều trị ổn định và cho xuất viện tại bệnh viện Chợ Rẫy, NB có đủ các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ rõ ràng. Đối tượng đồng ý tham gia nghiên cứu, được thăm khám, phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn, cỡ mẫu thuận tiện. Thang điểm đánh giá các chức năng sinh hoạt hàng ngày theo Barthel.
Qua nghiên cho thấy có 91,2% NB có nhu cầu chăm sóc chung, nhu cầu chăm sóc cơ xương khớp nhiều nhất chiếm 91,2% và ít nhất là chăm sóc tiêu hoá đại tiện là 21,9%, tư thế đúng là 58,2%, hô hấp là 55,6%, chăm sóc loét phòng chống loét là 46,7%, tiết niệu
là 42,2%, nuôi dưỡng là 38%. Chúng tôi thấy có 87,5% người bệnh có nhu cầu phục hồi chức năng, trong đó nhóm nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cao nhất là 76,5%. Sau xuất viện nguyện vọng được hướng dẫn tập tại nhà chiếm 87,5%, mong muốn được phục hồi chức năng cộng đồng là 56,6%, muốn có dịch vụ tập tại nhà 25,2%, và 18,8% muốn được cung cấp thông tin cơ sở phục hồi chức năng tại địa phương. Trong sinh hoạt hàng ngày tỷ lệ phụ thuộc tương đối cao chiếm 66,9%, trong đó phụ thuộc hoàn toàn là 28,8%.
 Nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến mức độ độc lập trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh bao gồm tuổi (P<0,05), giới tính (P<0,05), tình trạng được phục hồi chức năng (P<0,05), bên liệt, tình trạng liệt (P<0,05), co rút cứng khớp (P<0,05), loại đột quỵ (p<0,05), tình trạng rối loạn cơ tròn khi vào viện (p<0,05).

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment