Những bàn luận mới về phương thức phân loại giai đoạn tăng huyết áp

Những bàn luận mới về phương thức phân loại giai đoạn tăng huyết áp

Tên bài báo:Những bàn luận mới về phương thức phân loại giai đoạn tăng huyết áp

Tác giả:    Trần Đỗ Trinh

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1993    Số:    6            Trang:    27-31

Tóm tắt:    

Vấn đề phân loại giai đoạn của bệnh tăng huyết áp (THA) đã được bàn luận nhiều nhưng không thống nhất. Cho tới năm 1978, Tổ chức Y tế Thế giới công bố 1 cách phân chia giai đoạn THA căn cứ vào mức nặng nhẹ của các tổn thương hay biến chứng mà bệnh THA gây ra cho các phủ tạng, rất hợp lý về mặt tổn thương bệnh học, rất bám sát lâm sàng và rất rành mạch, dễ sử dụng, không sợ lầm lẫn, chồng chéo. Không nên đánh giá THA nặng nhẹ căn cứ vào con số huyết áp cao thâp. Nhiều tác giả dùng Phương pháp đo huyết áp suốt ngày để đánh giá con số huyết áp. Cách phân loại THA theo con số huyết áp của JNCDETHEF của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, cùng với cách xử trí bệnh THA ở các giai đoạn đó cũng được phân tích.

Những bàn luận mới về phương thức phân loại giai đoạn tăng huyết áp

Leave a Comment