NHữNG BIếN CHứNG THƯờNG GặP TRONG CấY IMPLANT NHA KHOA Có GHéP XƯƠNG

NHữNG BIếN CHứNG THƯờNG GặP TRONG CấY IMPLANT NHA KHOA Có GHéP XƯƠNG

NHữNG BIếN CHứNG THƯờNG GặP TRONG CấY IMPLANT NHA KHOA Có GHéP XƯƠNG

Trịnh Hồng Mỹ, Bệnh viện Bạch Mai

Tạ Anh Tuấn, Bệnh viện trung ương Quân đội 108
Đỗ Quang Trung, Trường đại học Y Hà Nội
TÓM TẮT
–  Mục tiêu:Đánh giá những biến chứng thường gặp trong cấy Implant có ghép xương 
–  Đối tượng:118 trụ ghép trên 56 bệnh nhân  được điều trị tại khoa Răng Hàm Mặt -Bệnh viện Bạch Mai từ 6/2006-1/2011.
–  Phương  pháp  nghiên  cứu:  mô tả  và  thử  nghiệm lâm sàng 
–  Kết quả và kết luận:
+  Biến  chứng  trong  và  sau  cấy  trụ: Lệch  trụ  5,1% thông  xoang  hàm  8,6%; sưng  nề  12,7%;  chảy  máu 1,7%.
+ Biến chứng sau phục hình:lỏng phục hình 6%, tiêu xương quanh trụ ghép và xương ghép trước  phục hình nhiều hơn sau phục hình với P<0,001.Chọn  chỉ  định  và  quy  trình  kỹ  thuật  đúng  hạn  chế những biến chứng thường gặp
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment