Những khả năng tác động của các thành tựu mới đây về sinh học phân tử và miễn dịch học đối với ngành huyết học

Những khả năng tác động của các thành tựu mới đây về sinh học phân tử và miễn dịch học đối với ngành huyết học

Tên bài báo:Những khả năng tác động của các thành tựu mới đây về sinh học phân tử và miễn dịch học đối với ngành huyết học

Tác giả:Vũ Triệu An
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1986Số:1Trang:31-32
Tóm tắt:
Giới thiệu 4 thành tựu về kỹ thuật tháo lắp gen (phân lập một đoạn ADN mã cho sinh tổng hợp 1 chất nhất định, gắn đoạn ấy vào ADN của tế bào vi sinh vật khác để bắt tế bào này sản xuất chất đó với số lượng theo ý muốn), kháng thể đơn clôn (kháng thể đặc hiệu có ái tính cao với những thông số sinh học không thay đổi), kết tủa miễn dịch phóng xạ, thấm truyền miễn dịch và xác định clôn tế bào. Các thành tựu này có khả năng tác động vào chẩn đoán và điều trị các bệnh máu: bệnh bạch cầu, ung thư, bệnh máu bẩm sinh.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment