Cuốn sách này mô tả và minh họa các loại lỗi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện và giải thích hình ảnh của cả trường hợp cấp cứu không chấn thương và chấn thương, sử dụng phương pháp từ đầu đến chân.
Phạm vi bao quát bao gồm các lỗi liên quan đến các giao thức hình ảnh dưới mức tối ưu, không xem xét sự tương quan lâm sàng, giải thích sai các phát hiện hình ảnh. Cuốn sách mở đầu với một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận dựa trên bằng chứng đối với các lỗi trong giải đoán hình ảnh ở bệnh nhân trong bối cảnh cấp cứu.
Các chương tiếp theo mô tả các lỗi về X quang, siêu âm, CT đa năng, CT năng lượng kép và hình ảnh MRI của các tình trạng cấp tính phổ biến cũng như ít phổ biến hơn, bao gồm các rối loạn nhi khoa và các lỗi duy nhất trong đánh giá hình ảnh của bệnh nhân mang thai.
Cuốn sách được viết bởi một nhóm các chuyên gia X quang cấp cứu và chấn thương hàng đầu Bắc Mỹ và Châu Âu. Nó sẽ có giá trị đối với các bác sĩ X quang cấp cứu và tổng quát, cho các bác sĩ khoa cấp cứu và nhân viên liên quan, cho các bác sĩ phẫu thuật tổng quát và chấn thương, và cho các học viên trong tất cả các chuyên khoa này.

TRÍCH DẪN___
Errors in Emergency and Trauma Radiology 1st ed. 2019 Edition
by Michael N. Patlas (Editor), Douglas S. Katz (Editor), Mariano Scaglione (Editor)
Hardcover: 245 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2019 edition (March 13, 2019)
Language: English
ISBN-10: 3030055477
ISBN-13: 978-3030055479
Product Dimensions: 7.2 x 0.7 x 10.4 inches
Shipping Weight: 1.7 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 245 Trang – 25 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *