NMS SỔ TAY TỰ HỌC SẢN PHỤ KHOA 7E

NMS SỔ TAY TỰ HỌC SẢN PHỤ KHOA 7E

NMS SỔ TAY TỰ HỌC SẢN PHỤ KHOA 7E.NMS Sổ tay tự học Sản phụ khoa cung cấp các nội dung lâm sàng thích hợp trong định dạng tra cứu nhanh dành cho sinh viên tham gia vào các khóa học lâm sàng về sản phụ khoa. Các tình huống lâm sàng, các câu hỏi và một kỳ thi toàn diện kết hợp để cung cấp hỗ trợ thêm , cho dù các học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi hết môn hay ôn thi USMLE Step 2 .

Chẩn đoán phân biệt và thông tin xét ​​nghiệm chẩn đoán có thể dễ dàng hiển thị để xem nhanh chóng trước khi gặp bệnh nhân hoặc trình bày bệnh án trên giường bệnh .

Các văn bản được thiết kê khoa học để có thể dễ dàng điều hướng, thiết kế đẹp mắt với sự phối màu hài hòa cùng với việc thiết kế lề rộng cho các lưu ý để sinh viên có thể tham khảo cũng như tự tạo các ghi chú quan trọng một cách thuận tiện .

NMS SỔ TAY TỰ HỌC SẢN PHỤ KHOA 7E

THÔNG TIN

NMS Obstetrics and Gynecology 7th

National Medical Series for Independent Study

Authors/editors: Samantha M Pfeiffer

ISBN: 9781608315765

Page count: 528

Publisher: Lippincott

Publication year: 2011

NMS SỔ TAY TỰ HỌC SẢN PHỤ KHOA 7E

Leave a Comment