Giáo trình X quang tiêu hóa, Bộ 2 tập, Tái bản lần thứ 4

Giáo trình X quang tiêu hóa là nguồn tài liệu không thể thiếu của bạn đem đến hướng dẫn chuẩn mực, hiện đại về tất cả các công nghệ hình ảnh tiêu hóa và bụng mới nhất và mới nổi. Tiến sĩ. Richard M. Gore và Marc S. Levine dẫn đầu một nhóm các chuyên […]

Read More