NỒNG ĐỘ hs-CRP, FIBRINOGEN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

NỒNG ĐỘ hs-CRP, FIBRINOGEN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

NỒNG ĐỘ hs-CRP, FIBRINOGEN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110
Nguyễn Thị Tựa*, Nguyễn Trọng Hiếu**
*Bệnh viện Quân Y 110, **Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

TÓM TẮT
Hs-CRP,fibrinogen là 2 dấu ấn viêm tăng ở BN đột quỵ nhồi máu não (NMN). Nghiên cứu trên 70 BN đột quỵ NMN nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa biến đổi nồng độ hs-CRP, fibrinogen với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở những BN này. Kết quả BN vừa và nặng (NIHSS >10) có nồng độ hs-CRP và nồng độ fibrinogen tăng cao hơn nhóm BN nhẹ (20,10 ± 15,74 và 4,751 ± 0,862.so với 9,14 ± 11,9 và 3,774 ± 0,993). BN có tổn thương kích thước vừa và lớn tăng nồng độ hs-CRP và fibrinogen cao hơn nhóm tổn thương kích thước nhỏ ( 22,9 ± 14,3 và 4,674 ± 0,698 so với 11,6 ± 13,9 và 4,085 ± 0,110).
Từ khóa : Nhồi máu não giai đoạn cấp; hs-CRP; fibrinogen.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đột quỵ nhồi máu não (NMN) là một bệnh lý nguy hiểm do tỉ lệ tử vong cao, để lại nhiều di chứng nặng nề, điều trị lâu dài và tốn kém.
Nguyên nhân chủ yếu gây đột quỵ NMN là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch là một bệnh đa yếu tố, trong đó có vai trò của phản ứng viêm. Hs-CRP và fibrinogen là 2 dấu ấn viêm được nghiên cứu nhiều trong lâm sàng. Nhiều nghiên cứu cho thấy có mối tương quan giữa Hs-CRP và fibrinogen với kích thước vùng nhồi máu. Vậy việc nghiên cứu các yếu tố viêm này góp phần hỗ trợ đánh giá tiên lượng mức độ nặng của BN đột quỵ. Do đóchúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 2 mục tiêu:
– Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não, nồng độ hs-CRP và  fibrinogen  huyết tương ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp.
– Phân tích mối liên quan giữa hs-CRP và fibrinogenvới đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não .

 

NỒNG ĐỘ hs-CRP, FIBRINOGEN HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

Leave a Comment