Tham khảo ôn tập ngắn gọn nhất, phù hợp về mặt lâm sàng và hiện tại về vi sinh y học và miễn dịch học

Cần thiết cho kỳ thi USMLE và khóa học vi sinh y tế!

Ôn tập Vi sinh y học và Miễn dịch học là một tham khảo ngắn gọn, năng suất cao về các khía cạnh quan trọng về mặt y tế của vi sinh học và miễn dịch học. Nó bao gồm cả các khía cạnh cơ bản và lâm sàng của vi khuẩn học, virus học, nấm học, ký sinh trùng và miễn dịch học và cũng thảo luận về các bệnh truyền nhiễm quan trọng bằng cách sử dụng một phương pháp hệ thống cơ quan. Cuốn sách nhấn mạnh ứng dụng lâm sàng trong thế giới thực của vi sinh học và miễn dịch học đối với các bệnh truyền nhiễm và cung cấp một hỗn hợp độc đáo của văn bản tường thuật, hình ảnh màu, bảng và số liệu, hỏi đáp và họa tiết lâm sàng.

Nội dung có giá trị cho bất kỳ mục tiêu học tập hoặc phong cách học tập:

· 650 câu hỏi thực hành kiểu USMLE kiểm tra kiến ​​thức và sự hiểu biết của bạn
· 50 trường hợp lâm sàng minh họa tầm quan trọng của thông tin khoa học cơ bản trong chẩn đoán lâm sàng
· Một bài kiểm tra thực hành theo kiểu USMLE hoàn chỉnh bao gồm 80 câu hỏi giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra
· Ngọc trai truyền đạt thông tin khoa học cơ bản quan trọng hữu ích trong việc trả lời các câu hỏi trên USMLE
· Tóm tắt ngắn gọn của các sinh vật quan trọng về mặt y tế
· Câu hỏi tự đánh giá với câu trả lời xuất hiện ở cuối mỗi chương
· Hình ảnh màu mô tả các phát hiện quan trọng về mặt lâm sàng, như các tổn thương bệnh truyền nhiễm
· Ảnh nhuộm gram của vi khuẩn, kính hiển vi của virus và hình ảnh hiển vi mô tả nấm, động vật nguyên sinh,
và giun
· Chương về bệnh truyền nhiễm từ góc độ hệ thống cơ quan

Các phần bao gồm: Vi khuẩn cơ bản, Vi khuẩn lâm sàng, Virus học cơ bản, Virus học lâm sàng, Mycology, Ký sinh trùng, Miễn dịch học, Ectoparaites, Bệnh truyền nhiễm, Tóm tắt về các sinh vật quan trọng về y tế, Các trường hợp lâm sàng, Ngọc trai cho USMLE, thực hành đề thi thử USMLÊ

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Review of Medical Microbiology and Immunology
Author(s): Warren E. Levinson
Publisher: McGraw-Hill
Year: 2016 Edition: 14th
Language: English Pages (bibliotech): 832832
ISBN: 9780071845748

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 832 trang, 87 MB – DirecLink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *