Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa 1e

Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa đã được công nhận rộng rãi trong gần hai thập kỷ. Ngày nay chương trình đào tạo giải phẫu bệnh yêu cầu cần có tài nguyên giáo dục về các bệnh lý nhi khoa. Ngoài ra các chuyên gia giải phẫu bệnh học nhi khoa nói chung và […]

Read More

Atlas of Pediatric Cataract 1st ed. 2019 Edition

Atlas of Pediatric Cataract 1st ed. 2019 Edition This book highlights various pediatric cataracts and their clinical presentations, along with a wealth of high-quality images collected over two decades. Offering a precise guide to illustrative interventions, Get ebook : $16.00  it contains images collected pre-operatively, intra-operatively and post-operatively using slit lamp or microscope integrated cameras. […]

Read More

Pediatric Primary Care 6th Edition

Pediatric Primary Care 6th Edition Get an in-depth look at pediatric primary care through the eyes of a Nurse Practitioner! Pediatric Primary Care, 6th Edition guides readers through the process of assessing, managing, and preventing health problems in infants, children, and adolescents. Get ebook : $16.00  Key topics include developmental theory, issues of daily living, the health status […]

Read More

Dược điển Anh BNF cho trẻ em 2018-2019

BNF cho trẻ em (BNFC) 2018-2019 cung cấp thông tin thiết thực cần thiết cho tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham gia vào việc kê toa, pha chế, theo dõi và quản lý thuốc cho trẻ em. Nó giải quyết một khoảng cách kiến thức đáng kể trong nhiều lĩnh vực […]

Read More