PHÂN TÍCH CẤU TRÚC GEN LMP-1 VÀ MỐI QUAN HỆ NGUỒN GỐC PHẢ HỆ CỦA 34 CHỦNG VIRUT EPSTEIN-BARR TỪ BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM HỌNG Ở VIỆT NAM

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC GEN LMP-1 VÀ MỐI QUAN HỆ NGUỒN GỐC PHẢ HỆ CỦA 34 CHỦNG VIRUT EPSTEIN-BARR TỪ BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM HỌNG Ở VIỆT NAM

 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC GEN LMP-1 VÀ MỐI QUAN HỆ NGUỒN GỐC PHẢ HỆ CỦA 34 CHỦNG VIRUT EPSTEIN-BARR TỪ BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM HỌNG Ở VIỆT NAM

Lê Thanh Hà*; Nguyễn Lĩnh Toàn**
Nguyễn Đình Phúc***; Lê Thanh Hòa****
TÓM TẮT
Tách chiết ADN tổng số  chứa hệ  gen Epstein-Barr virut (EBV) từ mẫu mô sinh thiết của 64 BN được chẩn đoán ung thư vòm mũi họng (UTVMH) ở 3 miền Bắc Trung Nam (Việt Nam). Bằng phản ứng PCR sử dụng cặp mồi LPMP1F/LMP1R, thu nhận, dòng hóa và giải trình tự 34 sản phẩm PCR. Trình tự  nucleotid của 34 chuỗi gen  LMP-1  có độ  dài biến động từ  1.238 –  1.337 bp. Kết quả  phân tích gen LMP-1 của 34 chủng này cho thấy có 3 exon và 2 intron trong khung gen của LMP-1, trong đó exon 1 là 268 bp; intron là 76 – 78 bp; exon 2 là 87 bp; intron 2 là 76 -77 bp và exon 3 có độ biến động độ dài cao nhất từ 728 – 827 bp. Kích thước ARN thông tin từ 1.083 – 1.182 bp, mã hóa protein LMP-1 có độ  dài 353  –  387 a.a. So sánh đối chiếu với các chủng quốc tế  đã được đăng ký trong 
Ngân hàng Gen cho thấy, 34 chủng nghiên cứu này của Việt Nam có độ  đồng nhất cao nhất với chủng China 1 (Trung Quốc) và 3 chủng khác (NPC1, NPC2, NPC3) của Việt Nam. Phân tích phảhệ cho thấy 34 chủng nghiên cứu thuộc về 3 nhóm, trong đó, nhóm I: 20/34 thuộc về nhóm gồm các chủng di truyền China 1, nhóm I: 9/34 thuộc về nhóm các chủng di truyền China 2, Alaska và North Carolina và nhóm III: 5/34 thuộc về nhóm các chủng di truyền Med+ và Med

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment