PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ VÁ THÔNG LIÊN NHĨ TRÊN BỆNH NHÂN GIÁN ĐOẠN TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI

PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ VÁ THÔNG LIÊN NHĨ TRÊN BỆNH NHÂN GIÁN ĐOẠN TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI

PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ VÁ THÔNG LIÊN NHĨ TRÊN BỆNH NHÂN GIÁN ĐOẠN TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP
Dang Quang Huy, Nguyen Minh Ngoc
Tóm tắt
Bất thường gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới là yếu tố gây trở ngại cho việc điều trị đóng lỗ thông liên nhĩ. Chúng tôi báo cáo 01 ca lâm sàng bệnh nhân nữ 44 tuổi có thông liên nhĩ lỗ thứ hai và gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới đã được điều trị thành công bằng phương pháp phẫu thuật nội soi toàn bộ, tim đập.

Thông liên nhĩ lỗ thứ hai là một bệnh lý tim bẩm sinh thường gặp, với tỉ lệ khoảng 6-10% các bệnh tim bẩm sinh.[1] Phương pháp điều trị chủ yếu hiện nay là phương pháp đóng thông liên nhĩ bằng can thiệp bít dù qua da hoặc phẫu thuật vá thông liên nhĩ. Hiện nay, với sự phát triển của phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật vá thông liên nhĩ đã có thể thực hiện bằng phương pháp nội soi toàn bộ. [2]Đối với bệnh nhân thông liên nhĩ có kèm theo bất thường gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới, điều trị can thiệp bít dù qua da gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ cao. Phẫu thuật kinh điển cưa xương ức thường là lựa chọn hàng đầu đối với  những  ca  bệnh  này.  Tuy  nhiên,  với  một cách tiếp cận mới, bệnh lý thông liên nhĩ kết hợp với gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới có thể được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi toàn bộ, tim đập.Chúng tôi báo cáo một ca lâm sàng bệnh nhân có thông liên nhĩ kết hợp với gián đoạn tĩnh mạch  chủ  dưới,  đã được  điều  trị  bằng  phương pháp này.

PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ VÁ THÔNG LIÊN NHĨ TRÊN BỆNH NHÂN GIÁN ĐOẠN TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI

Leave a Comment